جست‌و‌جوی همه منابع
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
بخش معرفی و نقد کتاب

کتاب «زنان در جهان دانشگاهی؛ دیدگاه های تطبیقی» ویراسته ربه‌کاراجرز و پاسکال مولینه توسط خدیجه کشاورز و عطیه اصغرزاده ترجمه و به همت انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شد.

ادامه