EN fa

اساسنامه مؤسسه (پژوهشکده)

 | تاریخ ارسال: 1401/2/29 | 

اساسنامه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
وابسته به علوم، تحقیقات و فناوری

مقدمه
به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه­‌های فرهنگی و اجتماعی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که بر اساس مجوز شماره ۶۲۸۸/۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۹ شورای گسترش آموزش عالی تأسیس شده است، طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۳/۰۵/۱۸)، مفاد این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط اداره می­‌شود.
در این اساسنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اختصار «وزارت»، و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی به اختصار«پژوهشکده» نامیده می‌­شود.
ماده۱- اهداف
 1. مطالعه و پژوهش در زمینه­‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با مأموریت «وزارت»؛
 2. زمینه‌­سازی مناسب برای ارتقای فعالیت­‌های پژوهشی مرتبط؛
 3. کشف آسیب­‌های اجتماعی و فرهنگی در حوزه­‌های فرهنگی و اجتماعی؛
ماده۲- وظایف و اختیارات
 1. بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی آموزش عالی در زمینه­‌های فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی؛
 2. اجرای طرح­های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌­ای به منظور تحقق اهداف «پژوهشکده»؛
 3. فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت­‌های پژوهشی مرتبط؛
 4. همکاری پژوهشی با دانشگاه­‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخل و خارج کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت­‌های پژوهشی در زمینه­‌های مرتبط با اهداف «پژوهشکده» با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
 5. ارائه خدمات علمی-تخصصی و مشاوره­ای به اشخاص حقیقی و حقوقی براساس نتایج فعالیت­‌های علمی و پژوهشی انجام شده در «پژوهشکده»
 6. انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم­‌افزار و برنامه­‌های رایانه­ای متناسب با اهداف «پژوهش» طبق ضوابط و مقررات مروبط؛
 7. برگزاری همایش­‌های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی و فناوری در قالب کارگاه­های آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
 8. استانداردسازی شاخص‌­های فرهنگی و اجتماعی در آموزش عالی
ماده۳- «پژوهشکده» دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
ماده۴-  محل فعالیت «پژوهشکده» در شهر تهران است.
ماده۵- ارکان
 1. هیأت امنا
 2. رئیس
 3. هیأت رئیسه
 4. شورای «پژوهش»
ماده۶- ترکیب هیأت امنا
«پژوهشکده» زیر نظر هیأت امنایی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می­‌نماید فعالیت می­‌کند.
ماده۷- وظایف و اختیارات هیأت امنا
 1. تصویب آیین‌­نامه داخلی هیأت امنا؛
 2. تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات «پژوهشکده» بر اساس ضوابط و مقررات مربوط که پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود؛
 3. تصویب آیین‌نامه‌­های مالی-معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی «پژوهشکده» (از جمله آیین­نامه­های سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت­‌های مطالعاتی) که پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود؛
 4. تصویب بودجه سالیانه و تفصیلی «پژوهشکده» که توسط رئیس «پژوهشکده» پس از تأیید هیأت رئیسه پیشنهاد می­‌شود؛
 5. تصویب حساب­ه‌ها و ترازنامه سالیانه «پژوهشکده»؛
 6. تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
 7. تصویب دریافت­ کمک­‌های مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
 8. پیشنهاد میزان فوق­‌العاده­‌های اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی «پژوهشکده» به «وزارت» برای تأیید؛
 9. تعیین میزان آموزانه، پژوهانه، نویسانه، ترجمانه و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات «وزارت»؛
 10. پیشنهاد توسعه یا انحلال گروه‌­های پژوهشی و فناوری «پژوهشکده» به «وزارت» برای طی مراحل قانونی؛
 11. بررسی گزارش عملکرد سالیانه «پژوهشکده» که تو سط رئیس «پژوهشکده» ارائه می­‌شود و اظهارنظر نسبت به آن.
ماده۸- رئیس
 رئیس «پژوهشکده»، که نماینده قانونی «پژوهشکده» نزد مراجع حقیقی و حقوقی است، از میان اعضای هیأت علمی رسمی با مرتبه علمی حداقل استادیار، دارای حداقل پنج سال سابقه خدمت در دانشگاه­‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در وضعیت هیأت علمی و حداقل دارای دو سال سابقه اجرایی در دانشگاه­‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال منصوب می­‌شود.
تبصره۱- انتصاب مجدد وی به‌­طور متوالی برای یک دوره امکان­پذیر می‌­باشد. در موارد استثنا، انتخاب مجدد وی فقط برای دوره بعدی امکان­پذیر می­‌باشد.
تبصره۲- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می­‌تواند تا صدور حکم رئیس «پژوهشکده» فردی را حداکثر به مدت شش ماه به­عنوان سرپرست «پژوهشکده» منصوب نماید.
تبصره۳- پذیرش استعفا یا عزل رئیس «پژوهشکده» با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام می­‌پذیرد.
ماده۹- وظایف و اختیارات رئیس
 1. برنامه­‌ریزی برای «پژوهشکده»، هدایت و اداره امور آن و نظارت بر حسن اجرای همه فعالیت­‌های آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط؛
 2.   پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیلات «پژوهشکده» پس از تصویب هیأت امنا به «وزارت» برای تأیید و طی مراحل قانونی؛
 3. صدور احکام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفیع، ارتقا، مأموریت، اخراج و .... اعضای هیأت علمی و کارمندان «پژوهشکده» در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
 4. انتخاب و انتصاب معاونان، مشاوران و مسئولان «پژوهشکده» براساس نمودار سازمانی و تشکیلات مصوب «پژوهشکده» و عزل آنان؛
 5. امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی، اداری، مکاتبات «پژوهشکده» در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛
 6. افتتاح حساب­‌های بانکی مورد نیار «پژوهشکده» و معرفی دارندگان حق امضای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
 7. تهیه بودجه سالیانه و تفصیلی «پژوهشکده» با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مفاد آیین­‌نامه­‌های مالی و معاملاتی و ارائه آن به هیأت امنا و همچنین نظارت بر نحوه هزینه نمودن بودجه تخصیصی به «پژوهشکده»؛
 8. تنظیم آیین‌­نامه‌­های مالی-معاملاتی، اداری، رفاهی و اجرایی «پژوهشکده» و همچنین تغییرو اصلاح آنها طبق ضوابط و مقررات مربوط و پیشنهاد آنها به هیأت امنا برای طی مراحل قاننی؛
 9. تنظیم آیین‌­نامه‌­های سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت­های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پیشنهاد آنها به شورای «پژوهشکده» برای تأیید و طی مراحل قانونی؛
 10. ارائه گزارش عملکرد سالیانه «پژوهشکده» به هیأت امنا
 11. پیشنهاد تأسیس و انحلال گروه­‌های پژوهشی و فناوری مورد نیاز به شورای«پژوهشکده»؛
 12. استیفای منافع و حفظ حقوق «پژوهشکده» در مارجع قانونی (اعم از قضائی، اجرائی، اداری و ...) به نمایندگی از «پژوهشکده»؛ در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
 13. اجرای مصوبات هیأت امنا و شورای «پژوهشکده» در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
 14. رئیس «پژوهشکده» می­تواند بخشی از وظایف و اختیارات اداری و مالی خود را با حفظ مسئولیت خویش و رعایت قوانین و مقررات مربوط، به معاونان «پژوهشکده» تفویض نماید.
ماده ۱۰- ترکیب هیأت رئیسه
 1. رئیس «پژوهشکده»
 2. معاونان «پژوهشکده»
ماده۱۱- وظایف و اختیارات هیأت رئیسه
 1. مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه­‌های راهبردی «پژوهشکده» مبتنی بر سند چشم‌­انداز، برنامه‌­های توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و برنامه‌­های تقویمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی، به منظور ارائه و تصویب در هیأت امنا؛
 2. فراهم نمودن زمینه­‌های لازم تحقق اهداف برنامه­‌های راهبردی «پژوهشکده»؛
 3. فراهم نمودن زمینه مناسب به­‌منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امنا، آیین­نامه و بخشنامه­های ابلاغی از سوی «وزارت» و سایر مراجع ذیصلاح؛
 4. بررسی آیین‌­نامه‌­ها، شیوه‌­نامه‌­ها، دستور جلسات و سایر موارد ارائه­‌شده از سوی معاونت­‌ها و شورای «پژوهشکده» به منظور طرح در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذی‌صلاح؛
 5. پیشنهاد بودجه سالیانه و تفصیلی «پژوهشکده» به هیأت امنا از طریق رئیس «پژوهشکده»؛
 6. تنوع­‌بخشی به منابع مالی «پژوهشکده» از طریق جذب کمک‌­های مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات پژوهشی، فناوری و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم از هیأت امنا و سایر مراجع ذی‌صلاح؛
 7. پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت­‌های مطالعاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای هیأت علمی تعلق می­‌گیرد از طریق رئیس «پژوهشکده» به «وزارت»؛
 8. بررسی و تصویب پیشنهادهای ارائه شده در خصوص فعالیت­‌های تربیتی، فرهنگی، سیاسی و تربیت بدنی که بر اساس تقویم سالیانه «پژوهشکده» ارائه گردیده است؛
 9. نظارت و پیگیری گزارش­‌های تربیتی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و ... با هماهنگی دیگر دستگاه­‌های ذیربط تا حصول نتیجه؛
 10. بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه توسط حوزه­‌های مختلف «پژوهشکده» و نظارت بر عملکرد آنان؛
 11. ارزیابی عملکرد حوزه‌­های مختلف «پژوهشکده» و بررسی گزارش­‌های ادواری در شورای «پژوهشکده»؛
 12. ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه‌­های مختلف «پژوهشکده».
ماده۱۲- معاونان «پژوهشکده»
تعداد معاونان «پژوهشکده» براساس تشکیلات مصوب «پژوهشکده» تعیین می­‌گردد. شرایط عمومی معاونان طبق آیین­نامه جامع مدیریت دانشگاه­‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، می­‌باشد.
ماده ۱۳- ترکیب شورای «پژوهشکده»
 1. رئیس «پژوهشکده» (رئیس شورا)
 2. معاونان «پژوهشکده»
 3. مدیران گروه‌­های پژوهشی
 4. دو تا چهار تن از اعضای هیأت علمی
تبصره۱: حداکثر دو تن از اعضای مذکور در بند ۴ می­توانند از میان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از «پژوهشکده» با تشخیص رئیس «پژوهشکده» انتخاب شوند.
تبصره۲- اعضای مذکور در بند ۴ با حکم رئیس «پژوهشکده» برای مدت دو سال منصوب می­شوند و انتصاب آنان بلامانع است.
تبصره۳: مصوبات شورا توسط شورا ابلاغ می­‌شود.
ماده۱۴- جلسات شورای «پژوهشکده»
جلسات شورای «پژوهشکده» دست­کم هر ماه یک بار و با حضور حداقل دو سوم اعضا، به شرط حضور رئیس شورا رسمیت می­‌یابد و تصمیم‌های آن با رأی بیش از نصف به علاوه یک کل اعضای شورا معتبر است.
تبصره: اداره جلسات شورا طبق آیین‌­نامه داخلی شورا است.
ماده ۱۵- وظایف و اختیارات شورای «پژوهشکده»
 1. تصویب آیین‌­نامه داخلی شورا؛
 2. ارزیابی کلی عملکرد «پژوهشکده»؛
 3. تعیین خط‌­مشی و برنامه­‌های علمی و پژوهشی و فناوری «پژوهشکده» در چارچوب سیاست­‌ها و مصوبات «وزارت»؛
 4. تصویب آیین­‌نامه­‌ها و شیوه‌­نامه­‌های پژوهشی و فناوری «پژوهشکده»؛
 5. بررسی و تصویب برنامه­ جامع پژوهشی «پژوهشکده»؛
 6.  طرح‌­های پژوهشی و فناوری «پژوهشکده» با اولویت بخشیدن طرح­‌های پژوهشی کاربدی و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنها؛
 7. بررسی و نظارت بر پیشرفت طرح‌­های پژوهشی و فناوری برنامه زمانبندی مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها؛
 8. تعیین داور یا هیأت داوران طرح­‌های پژوهشی و فناوری خاتمه­‌یافته که از سوی معاون پژوهشی و فناوری «پژوهشکده» معرفی می‌شوند؛
 9. ارزیابی نتایج فعالیت­‌های علمی و پژوهشی و فناوری «پژوهشکده»،
 10. تأیید پیشنهاد تأسیس و انحلال گروه­‌های پژوهشی و فناوری مورد نیاز به منظور ارسال به هیأت امنا برای تأیید و طی مراحل قانونی؛
 11. برنامه‌­ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی و نحوه مشارکت و همکاری در اجاری طرح­‌هایی پژوهشی با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی طبق ضوابط و مقررات مربوط؛
 12. تصویب آیین‌­نامه­‌های سفرهای علمی، بورس­‌های تحصیلی و فرصت­‌های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
 13. بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورس­های تحصیلی و فرصت­‌های مطاعاتی کارکنان «پژوهشکده» طبق ضوابط و مقررات مربوط؛
 14. بررسی امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) «پژوهشکده» و تعیین کمبودها و پیشنهاد تأمین آنها به رئیس «پژوهشکده»؛
 15. بررسی و تصویب خدمات و تسهیلات رفاهی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط؛
 16. تصویب آیین‌­نامه‌­های تألیف، ترجمه کتاب، و نحوه انتشار فعالیت­‌های علمی و پژوهشی و فناوری «پژوهشکده»؛
 17. انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیأت امنا یا رئیس «پژوهشکده» به شورا محول می­شود.
ماده۱۶- «پژوهشکده» از نظر مالی-معاملاتی تابع آیین­‌نامه مالی-معاملاتی است که به تصویب هیأت امنا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌­رسد.
تبصره: شیوه‌­نامه­‌های اجرایی آیین‌­نامه مالی-معاملاتی «پژوهشکده» بنا به پیشنهاد رئیس «پژوهشکده»، به تصویب هیأت امنای «پژوهشکده» می­‌رسد.
ماده ۱۷- نحوه گزینش عمومی داوطلبان عضویت در هیأت علمی «پژوهشکده» تابع ضوابط و مقررات «وزارت» و سایر مراجع ذی‌­صلاح است.
ماده ۱۸- صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی «پژوهشکده» طبق ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و «وزارت» تعیین می­‌شود.
ماده ۱۹- «پژوهشکده» تابع کلسه قوانین، مقررات، ضوابط و آیین‌­نامه­‌های مربوط به واحدهای پژوهشی و فناوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و «وزارت» و سایر قوانین و مقررات مربوط است.
ماده ۲۰- فضا، امکانات و تجهیزات پژوهشی و فناوری «پژوهشکده» باید مطابق ضوابط «وزارت» باشد.
ماده ۲۱- «وزارت» بر کلیه فعالیت­‌های «پژوهشکده» نظارت می­‌نماید و در صورت احراز تخلف از ضوابط، نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت­، تعلیق فعالیت و یا انحلال «پژوهشکده» اقدام می­‌کند.
ماده ۲۲- سال مالی «پژوهشکده» از اول فروردین ماه هرسال شروع و به پایان اسفندماه همان سال ختم می­‌شود.
ماده ۲۳- منابع مالی «پژوهشکده»
 1. اعتبارات بودجه عمومی که در ردیف مستقل ذیل بودجه سالیانه «وزارت» پیش­بینی می‌­شود؛
 2. درآمدهای حاصل از اجرای طرح­‌های پژوهشی و فناوری، ارائه خدمات مشاوره­ای، برگزاری کارگاه­‌های آموزشی و عرضه محصولات علمی (کتاب، مجله و ...) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
 3. کمک­های دریافتی از وزارتخانه­‌ها و دستگاه­‌های مرتبط
 4. هدایا و کمک­‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
ماده ۲۴- انحلال «پژوهشکده»
 «پژوهشکده» در موارد زیر پس از تصویب نهایی شورای گسترش آموزش عالی منحل می­‌شود:
 1. به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
 2. در صورت تخلف «پژوهشکده» از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط «وزارت» و سایر مقررات جاری کشور به تشخیص «وزارت»
ماده ۲۵- در صورتی که شورای گسترش آموزش عالی «وزارت» با انحلال «پژوهشکده» موافقت اولیه نماید، «پژوهشکده» موظف است:
 1. تمامی تعهدات خود در برابر وزارتخانه­‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک­ها، شهرداری­‌ها، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی (اعم از اعضای هیأت علمی و کارمندان خود) را انجام دهد یا «وزارت» با توافق صاحبان حق، تعهدات «پژوهشکده» را رأساً بپذیرد.
 2. تمامی امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی و دولتی و بانک‌­ها و شهرداری‌­ها و غیره در اختیار «پژوهشکده» قرار گرفته است مسترد نماید یا موافقت صاحبان حق، مبنی بر واگذاری امتبازات و اموال مذکور به «وزارت» را ارائه دهد.
ماده ۲۶- پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماه ۲۵ و حل و فصل امور اداری، مالی و حقوقی و تصویب نهایی انحلال «پژوهشکده» توسط شورای گسترش آموزش عالی، هیأت تصفیه‌­ای مرکب از:
 1. نماینده حقوقی «وزارت»
 2. نماینده حقوقی «پژوهشکده»
 3. رئیس وقت «پژوهشکده» (در غیاب رئیس وقت «پژوهشکده»، یکی از معاونان وقت «پژوهشکده» بنا به تشخیص وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)
تشکیل و با رعایت مقررات قانونی در مدتی که شورای گسترش آموزش عالی تعیین می­‌کند، امر تصفیه را در چارچوب مقررات مربوط بر عهده خواهد داشت.
ماده ۲۷- پس از انجام تعهدات و تعیین تکلیف دیون «پژوهشکده» و اعلام ختم تصفیه توسط هیأت تصفیه، باقی‌مانده دارایی «پژوهشکده» با رعایت بند ۲ ماده ۲۵ اساسنامه به «وزارت» منتقل می­‌شود.
تبصره: هیأت تصفیه موظف است در مورد فوق صورت­‌مجلسی را که به امضای اعضای هیأت می­‌رسد تنظیم و یک نسخه از آن را به «پژوهشکده» و نسخه دیگر آن را به «وزارت» تسلیم نماید.
ماده ۲۸-  مواردی که در این اساسنامه پیش­بینی نشده است تابع ضوابط و مقررات مصوب «وزارت» و سایر ضوابط و مقررات مربوط است.
ماده۲۹- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه یا تصویب شورای گسترش آموزش عالی و ابلاغ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون آموزشی «وزارت» امکان­پذیر است.
ماده۳۰- این اساسنامه در ۳۰ ماه و ۱۱ تبصره، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ شورای گسترش آموزش عالی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ معتبر و جایگزین اساسنامه پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۰۵/۳۱ شورای گسترش آموزش عالی می‌­شود.

                                                                                                                        دکتر حسین نادری­منش
                                                                                                                              معاون آموزشی
 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 458 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر