EN fa
پیدای و پنهان استارت‌آپ
 | تاریخ ارسال: 1401/8/14 | 
 استارت‌آپ یک مجموعه نوپا است که راه حل نوینی را برای یک مسأله ارائه می‏کند، در‌ حالی ‌که تضمینی برای موفقیت مجموعه از طریق راه حل ارائه شده وجود ندارد. از طرفی، باید بدانیم که شرکت‏های بزرگی مانند مایکروسافت، گوگل، فیسبوک، ابتدا نوعی استارت‌آپ بوده‌اند.
نمایش بیشتر
آیین‌‌نامۀ ارتقا اعضای هیئت‌علمی آسیب‌ها، تحلیل‌ها، راهکارها
 | تاریخ ارسال: 1401/6/27 | 
 آیین نامۀ ارتقا اعضای هیئت علمی اصلی‌ترین ابزار سیاستگذاران آموزش عالی برای جهت‌دهی به سیاست‌های علم و فناوری و افزایش تولیدات پژوهشی در سال‌های اخیر بوده است.
نمایش بیشتر
ترجمه: شروین مقیمی و شیما شصتی
پیشنهادات فلسفی معاصر برای دانشگاه: به سوی فلسفۀ آموزش عالی
 | تاریخ ارسال: 1401/6/19 | 
این مجلد با احیای یک گفتار دیرپا در درون دیسیپلین فلسفه کار خود را آغاز می‌کند که به اعتقاد ما، ابزاری نیرومند برای مقابله با معضلات معاصر دانشگاه و تصویرسازی مجدد و خلاقانه‌ از بسیاری از آن‌هاست.
نمایش بیشتر
به کوشش: جواد صفی نژاد
پیشگامان جغرافیا در قلمرو اسلام
 | تاریخ ارسال: 1401/6/19 | 
با اطلاعاتی که از شرح‌حال جغرافی‌دانان در پهنۀ قرون اسلامی در دست است تا قبل از حکومت قاجارها در طول ۱۲ قرن، فقط ۲۶ جغرافی‌دان نمونه در این پهنه پا به عرصۀ ظهور گذارده‌اند که قابل تقدیرند.
نمایش بیشتر
مارین ای کراسنی؛ ترجمه مهدی کلاهی
پیشبرد روش آموزش محیط زیستی
 | تاریخ ارسال: 1401/6/19 | 
کتاب«پیشبرد روش آموزش محیط زیستی»، بر نحوه آموزش موثر محیط زیستی تمرکز کرده است و برای کسانی که علاقمه مند به محیط زیست و منابع طبیعی هستند و مایل اند دانشی برای آموزش و نیز دانشی برای کنش محیط زیستی بیابند عالی است.
نمایش بیشتر
امید علی‌احمدی
مطالعۀ چگونگی تأثیر تحصیلات عالی زنان  بر ابعاد مختلف زندگی خانواده
 | تاریخ ارسال: 1401/6/9 | 
یافته‌های تحقیق نشان داد که تحصیلات عالی زنان بر متغیرهای جمعیت‌شناختی، متغیرهای نگرشی خانواده و رفتارها و عملکردهای خانواده اثر داشته است
نمایش بیشتر
منصوره اعظم آزاده
دستاوردها و چالش‌های حضور زنان در آموزش عالی: با تأکید بر مسائل اجتماعی
 | تاریخ ارسال: 1401/6/9 | 
در پژوهش حاضر دلایل متعددی سوق زنان به مسئلۀ جرائم و آسیب‏های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. در این شرایط این سؤال مطرح می‏شود که تا چه میزان می‌‏توان مقولۀ آسیب اجتماعی زنان را به تحصیلات آکادمیک مرتبط ساخت؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا دانشگاه و حضور در فضای دانشگاه، در افزایش جرم زنان مؤثراست؟
نمایش بیشتر