EN fa
نشست «بُرنایی، توانایی و دانایی: بحثی دربارۀ نقش استعاره در شناخت و فرهنگ» برگزار شد
 | تاریخ ارسال: 1402/11/3 | 
نشست «بُرنایی، توانایی و دانایی: بحثی دربارۀ نقش استعاره در شناخت و فرهنگ» با سخنرانی دکتر حبیب‌اللّه قاسم‌زاده؛ استاد دانشکدۀ روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سه‌شنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۲، در محل پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدّنی برگزار شد.
نمایش بیشتر
سلسله نشست‌های شناخت‌پژوهی برگزار می‌شود
 | تاریخ ارسال: 1402/10/19 | 
سلسله نشست های شناخت‌پژوهی با محوریت بازخوانی کتاب « مقدمه‌ای بر شناخت‌پژوهی استعاره» تالیف دکتر حبیت‌الله قاسم‌نژاد در ۷ نشست برگزار خواهد شد.
نمایش بیشتر
میز تخصصی علوم شناختی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 
بنا به گفته سرپرست میز تخصصی علوم شناختی تأسیس میز علوم شناختی از منظر علوم اجتماعی و فلسفی در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی می‌تواند یکی از اقدامات مؤثر در ایجاد فرصتی برای محققان و اندیشمندان حوزه علوم شناختی به‌خصوص تحصیل‌کردگان علوم اجتماعی باشد که از منظری توأمان اجتماعی و فلسفی مسائل مطرح در سطح جامعه را با استفاده از بینش‌ها و روش‌های علوم شناختی مورد پژوهش و بررسی قرار دهند.
نمایش بیشتر