EN fa
گروه مطالعات زنان
 | تاریخ ارسال: 1401/2/29 | 
گروه مطالعات زنان با اتخاذ رویکردی جنسیت محور به مسائل زنان در ایران و با توجه به ضرورت عدالت جنسیتی در نظام آموزش عالی ایران تشکیل شده است. هدف گروه، تحول وضعیت زنان در نسبت با آموزش عالی و ترویج و نشر یافته‌های پژوهش در این زمینه است که از راه مأموریت‌های ذیل محقق می‌شود: پژوهش درباره مسائل جنسیتی؛ جاری‌سازی رویکرد جنسیتمحور در پژوهشهای آموزش عالی؛ سیاست‌پژوهی برای بهبود جایگاه زنان در آموزش عالی، و فراهم آوردن زمینه‌های بازشناسی فعالیت‌های علمی زنان.

🔺️ اهداف عملیاتی گروه مطالعات زنان
🔹️ پژوهش در حوزه مسائل و موضوعات زنان در آموزش عالی ایران
🔹️ پژوهش در عرصه چشم‌انداز مطلوب زنان و آموزش عالی
🔹️ تحقیق در زمینه نقش زنان دانشگاهی در خانواده و جامعه
🔹️ تحقیق در زمینه آسیب‌شناسی حضور زنان در دانشگاه‌ها
🔹️ پژوهش در حوزه کنشگری زنان در آموزش عالی دانشگاه‌های معتبر جهان
🔹️ پژوهش در باب عدالت آموزشی و زنان
🔹️ مطالعه و ارزیابی رشته مطالعات زنان در دانشگاه‌ها
🔹️ پژوهش در حوزه زنان و تمدن نوین اسلامی
🔹️ پژوهش در زمینه مسائل زنان در جهان و ایران
نمایش بیشتر