EN fa
گروه مطالعات اجتماعی
 | تاریخ ارسال: 1401/2/29 | 
گروه مطالعات اجتماعی با هدف تمرکز بر پژوهش و مطالعه اجتماعی علم و آموزش عالی تشکیل شده است. پژوهش‌های انجام شده در این گروه به مطالعه مسائل اجتماعی دانشگاه‌ها و نهادهای آموزش و پژوهش علم، شرایط اجتماعی تولید و مصرف علم و معرفت در ایران می‌پردازد و تلاش می‌کند چالش‌های اجتماعی نظام آموزش عالی را شناسایی نماید.
 
نمایش بیشتر