EN fa

زنان دانشجو در آموزش عالی ایران

 | تاریخ ارسال: 1402/9/27 | 
زنان دانشجو در آموزش عالی ایران
تحلیل جنسیت اسناد قانونی

سمیه فریدونی

 
۲۲۵ صفحه
دریافت فهرست

در کنار نظریۀ به دست آمده که بر حضور اجتماعی، رشد و پیشرفت، مدیریت زندگی فردی، دانش اندوزی، شکل گیری نظام ارزشی جدید و درنهایت بر استقلال تأکید دارد و نتیجه حاصل آمدۀ دختران درنتیجۀ تواناشدن است و آن چیزی است که دختر ایرانی مشارکت کننده در پژوهش از تجربۀ زندگی دانشگاهی به دست می آورد و از آن در قالب تواناسازی یاد می کند، نشان می‌دهد که بین واقعیت جاری در بافت آموزش عالی و آنچه حاکمیت به دنبالش است، تمایزی شدید وجود دارد. گویا مسیری در آموزش عالی ایرانی ترسیم شده است که سیاست‌گذاران، راه خود را می روند و دختران مسیر خود را می پویند. در این شکاف عمیق، طبیعی است که خطراتی، هم دختران و هم سیاست گذاران را تهدید کند.
 

 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 220 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر