جست‌و‌جوی همه منابع
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
معرفی کتاب

«مسئولیت اجتماعی دانشگاه و کیفیت زندگی» کتابی است که با هدف ترویج مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ در مقیاس جهانی تدوین شده است. این کتاب علاوه بر بررسی ماهیت و مفاهیم پیرامون مسئولیت اجتماعی دانشگاه، به تحلیل تجارب دوازده دانشگاه از کشورهای مختلف در این زمینه می‌پردازد. بررسی تجارب دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که بسته به زمینه‌ها و…

ادامه