EN fa
آموزش
 | تاریخ ارسال: 1401/2/29 | 
دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت ( علمی – کاربردی ):
این دوره‌ها با هدف افزایش مهارت‌ها و توانائی‌ها از یک طرف و ارتقای سطوح بینش و نگرش معاونین و مدیران فرهنگی دانشگاه‌های کشور، اعضای هیئت علمی و نیز کارکنان پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی  و تمدنی برنامه‌ریزی می‌شوند. حسب نظر معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز شورای آموزشی پژوهشگاه در این دوره‌ها تلاش خواهد شد تا به صورت علمی – کاربردی و با در نظر گرفتن جدیدترین مباحث مبتلا‌ به دانشگاه‌ها به دانش‌افزایی تخصصی اقدام شود.
این دوره‌ها هم‌چنین برای همکاران هیأت علمی و غیر هیئت علمی پژوهشگاه نیز در چارچوب آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات و با برنامه‌ریزی مدیریت آموزش انجام خواهند شد.
نمایش بیشتر