EN fa

آموزش

 | تاریخ ارسال: 1401/2/29 | 

این مدیریت در چارچوب بندهای ۱۰ ماده ۱۱اساس‌نامه و بند ۱ ماده ۱۱ هم‌چنین بر اساس سازمان جدید ابلاغی مؤسسه تأسیس شد. شروع کار این واحد با برگزاری اولین نشست هم‌اندیشی آموزش معاونان فرهنگی دانشگاه‌ها در تیرماه ۹۰ انجام و هم‌زمان با برگزاری نشست مذکور مقدمات تأسیس این مدیریت با تهیه گزارشی از اهداف، وظایف و برنامه‌های ساختاری پیگیری و در نهایت با ارائه در شورای مدیران معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت یافت. به دنبال آن تلاش شد در سه حوزه فعالیت‌های آموزش پیگیری شود.
عمده‌ترین اهداف این مدیریت عبارتند از:۱) تقویت بخش آموزش در ساختار سازمانی مؤسسه ۲) افزایش سطوح آگاهی‌ها و اطلاعات تخصصی کارشناسان و مدیران فرهنگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی۳) تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی فرهنگی دانشگاه‌ها جهت گسترش و تعمیق فرهنگ مطالعه خلاقیت و نوآوری در انجام کلیه فعالیت‌ها۴) ارتقاء رتبه و درجات علمی مدیران و کارشناسان فرهنگی از طریق برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و تحصیلات تکمیلی۵) گسترش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی از طریق تأسیس و راه‌اندازی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و دکتری پژوهشی.
انجام نیازسنجی آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای کارشناسان، مدیران و معاونین فرهنگی دانشگاه‌ها۲) ساماندهی آموزش‌های همکاران غیر هیأت علمی و ایجاد بانک اطلاعات آموزش کارکنان مؤسسه ۳) کمک و تسهیل آموزش‌های ضمن خدمت اعضای هیات علمی۴) همکاری با اعضای هیات علمی جهت برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های آموزشی۵) تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های آموزشی با هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری۶) برنامه‌ریزی آموزشی جهت دانشجویان مقطع دکتری پژوهشی۷) برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت علمی کاربردی ویژه کارشناسان و کارکنان مؤسسه ۸) برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت آزاد جهت عموم با اخذ شهریه۹) برگزاری دوره‌های آموزشی میان مدت۱۰) برگزاری دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری (پس از اخذ مجوزهای قانونی)۱۱) تشکیل و برگزاری جلسات کمیته برنامه‌ریزی آموزشی جهت تبادل نظر و تدوین شیوه‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های آموزشی.

دوره‌های آموزشی میان‌مدت و کوتاه‌مدت:
هدف اصلی برنامه‌های آموزشی میان‌مدت و بلند‌مدت طراحی و تدوین و اجرای برخی دوره‌های آموزشی متناسب با نیازها و مطالبات معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های کشور است. این دوره‌های آموزشی شامل کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های مورد نیاز با محوریت پژوهش می‌باشد. پذیرش در این دوره‌ها با مجوز شورای گسترش آموزش عالی و از طریق آزمون‌های سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد بود. کارشناسی‌ارشد و دکتری مدیریت فرهنگی، سیاستگذاری فرهنگی و مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی از جمله رشته‌هایی هستند که با تلفیق دو روش آموزشی – پژوهشی اقدامات لازم برای اخذ مجوز‌های آنها انجام خواهد شد.

رشته ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی:
این مؤسسه از سال ۱۳۹۰ در سه رشته سیاستگذاری فرهنگی، جامعه شناسی فرهنگی و علوم سیاسی- اندیشه سیاسی، ۵۳ دانشجوی دکتری پژوهش محور را به شرح جدول شماره ۱ جذب کرده است.

رشته سیاستگذاری فرهنگی:
دوره دکتری سیاستگذاری فرهنگی مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های تحقیقی و علمی است با هدف؛ تربیت صاحبنظران و مدیرانی که با اندوخته مناسب از علوم اسلامی و دانش های مدیریت و فرهنگ در عرصه سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فرهنگی توانایی «فهم و تحلیل نظریه های موجود»، «نظریه پردازی» و «کاربردی ساختن نظریه ها در عرصه اجرا» را داشته باشند.برای ایجاد رویکرد علمی به حوزه فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی، تلاش در نهادینه سازی دانش مرتبط با «سیاستگذاری و مدیریت فرهنگی» امری اجتناب ناپذیر است. مهمترین ویژگی های این دانش نشان می دهد که با یک دانش بسیار وسیع، چند رشته ای، میان رشته ای و حتی مابعد رشته ای مواجه هستیم؛ دانشی که بومی است و نگاهی کاربردی به موضوعات دارد. هسته اصلی این دانش، بیش از آنکه تکنیکال و فنی باشد، مبتنی بر  یک سیاست یا بینش است؛ با تخصص گرایی و زبان فنی مدیریت متفاوت است. یک نگاه شهودی کل نگر، جامع نگر و درونگرا دارد.

رشته جامعه شناسی فرهنگی:
جامعه‌شناسی فرهنگی از گرایش های پنج گانه دکتری علوم اجتماعی مصوبه شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هدف آن تربیت متخصصانی است که با تسلط بر روش های کمی و کیفی، خصوصیات و مسائل فضای فرهنگی جامعه ایران را رصد کرده و از ان برای ارائه راهبرد در جهت حل مسائل فرهنگی استفاده می نمایند.تفاوت اصلی جامعه شناسی فرهنگی با سایر گرایش های علوم اجتماعی در تمرکز آن بر مسائل فرهنگی جامعه بوده و دروس ان نیز در جهت توانمند ساختن دانشجو برای درک و حل و فهم مسائل فرهنگی طراحی شده است، از جمله آن می توان از جامعه شناسی فرهنگی، جامعه شناسی دین، جامعه شناسی علم، جامعه شناسی هنر، جامعه شناسی تکنولوژی، جامعه شناسی معرفت و … نام برد.رشته اندیشه سیاسیدکتری اندیشه سیاسی، دوره ای از دوره های آموزش عالی کشور است که با اهداف شناخت و تجزیه و تحلیل اندیشه های سیاسی، ارائه نوآوری در مطالعات و پژوهش های حوزه سیاست در دانشگاه های کشور، گسترش مرزهای دانش در حوزه مطالعات سیاسی، فراهم کردن زمینه های لازم برای پژوهش های ژرفتر در حوزه تاملات سیاسی، تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص برای مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور، پاسخگویی به رشد روز‌افزون علایق دانشجویان کشور برای ادامه تحصیل در رشته اندیشه سیاسی تدوین شده است.
جدول۱- رشته های دکتری و آمار دانشجویان دکتری مؤسسه

سال ورود نوع پذیرش سیاستگذاری فرهنگی جامعه شناسی فرهنگی اندیشه سیاسی جمع‌کل ورودی
۹۰ روزانه ۲ ۱۱ که ۲ نفر دفاع کرده اند
شبانه ۳
بورسیه وزارت علوم ۶
۹۱ روزانه ۳ ۳ ۳ ۱۴
بورسیه وزارت علوم ۲ ۲
بورسیه سپاه ۱
۹۲ روزانه ۳ ۳ ۲ ۱۱
بورسیه وزارت علوم ۲ ۱
۹۳ روزانه ۳ ۳ ۳ ۱۲
حوزه کاربرد ۲
انتقال از خارج به داخل ۱
جمع کل ۲۴ ۱۴ ۱۰ ۴۸

همچنین جدول ۲ اسامی و عناوین رساله های دانشجویان دکتری پژوهش محور مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی را به روشنی نشان می دهد.

جدول۲-  عناوین رساله های دکتری

عنوان پایان نامه- طرحنامه نام و نام خانوادگی ردیف
نقش و جایگاه آموزش عالی در کاهش خشونت و ترویج فرهنگ صلح. زینب صدوقی ۱
مدل سازی سیاستی تحول فرهنگی در دانشگاه با رویکرد بومی (اسلامی- ایرانی) . علی جوادی جورتانی ۲
راهبرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص سازمان های مردم نهاد در افق ۱۴۰۴٫ علیرضا رحیمی کیا ۳
بررسی روند تغییرات نگرش نسل سوم انقلاب در زمینه مقبولیت نظام سیاسی،اعتماد سیاسی، پنداشت اثربخشی سیاسی و تغییر گروه های مرجع در دهه ۱۳۸۰و ارائه راهکارهای سیاستی برای ایجاد تغییرات نگرشی مطلوب. علی قادری ۴
ارزیابی سیاستگذاری توسعه علوم انسانی در عرصه فرهنگ در جمهوری اسلامی. سمانه بایرامی خانشیر ۵
مطالعه سبک زندگی فرهنگی دانشجویان با هدف ارائه الگوی مطلوب. لیلا باقری ۶
تحلیل گفتمان های تحول در وضعیت اجتماعی زنان در ۳ دهه اخیر با تأکید بر نهادهای سیاستگذاری در ایران. عاطفه خادمی ۷
نگاهی سیاستگذارانه به نقش و جایگاه آموزش عالی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. مهدی طاهری ۸
بایسته های سیاستگذاری فرهنگی در حوزه آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آینده پژوهی تمدنی انقلاب اسلامی. سیدمجیدمطهری نژاد ۹
الزامات تحول سبک زندگی ایرانیان در تحقق اهداف چشم انداز ایران ۱۴۰۴٫ میثم صفائیان ۱۰
« تحلیل ساز و کارهای چیرگی سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و ارائه راهکارهای سیاستی؛ مطالعه موردی، دانشگاه تهران » علیرضا محمدی ۱۱
عوامل مؤثر بر تفوق اسلام سیاسی در فرایند باز تولید فرهنگ سیاسی در ایران معاصر (۱۳۶۵-۱۳۴۰) جواد قربانی اتانی ۱۲
ارزیابی سیاست ها و فعالیت های نهادهای فرهنگی در زمینه تربیت نامحسوس در دانشگاه های دولتی مهدی مزینانی ۱۳
تحلیل تطبیقی مفهوم حکومت مطلوب در آراء و اندیشه های سیاسی متفکران اسلام گرا؛ مطالعه موردی؛ کشورهای مصر، تونس و بحرین. صادق زینالی ۱۴
سنجش اندیشه سیاسی سنت گرایان معاصر و نتایج آن برای آموزش عالی. مسعود اعتصامی ۱۵
 الگوی عمق بخشی خارجی جمهوری اسلامی مبتنی بر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری و اعتباربخشی نظری آن. مهدی فیروزکوهی ۱۶
بررسی سیر تحولات گفتمان «اسلامی شدن دانشگاه» در ایران بعد از انقلاب (۹۵-۵۷). صادق آبسالان ۱۷
تبیین فرایند تکامل هویت حرفه ای در بین دانشجویان دکتری علوم اجتماعی در ایران: ارائه و آزمون مدل. قاسم جعفری ۱۸
شناخت و ارزیابی بهره برداری از پژوهش های علوم اجتماعی در سیاست گذاری فرهنگی آموزش عالی در ایران و ارائه راه حل امیر خالقیان ۱۹
تحلیل پدیدار شناختی زیست جهان فرهنگی دانشجویان ایرانی. مژگان خوشنام ۲۰
سیر تحول مفهوم خانواده در ذهنیت دانشجوی ایرانی در سه دهه گذشته. ماریا رحیمی ۲۱
بین المللی شدن آموزش عالی ایران به مثابه سیاست فرهنگی. محمد نیک بین ۲۲
بررسی نقش و تأثیر عوامل و شاخص های فرهنگی بر قدرت رقابت و بهره وری کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران. سید حسن هاشمیان فر ۲۳
نسبت جهانی شدن فرهنگی و آموزش عالی در ایران (مطالعه تهدیدها و فرصت ها) علیرضاصالحی ۲۴
سیاستگذاری فرهنگی در ورزش؛ ایده ها و راهبردهایی برای سیاستگذاری فرهنگی ورزش دانشجویی در ایران عباس قشمی میمند ۲۵
سواد دانشگاهی؛ شناخت چالش ها و راهبردهای توسعه ی آن در آموزش عالی ایران. علیرضاپیروزان ۲۶
زمینه های فکری تحول در گرایشهای سیاسی دانشجویان در ایران ۹۲-۶۸٫ احسان زاهدی کیا ۲۷
تأثیر اندیشه فارابی بر اندیشه ابن میمون و پیامد آن بر اندیشه سیاسی و اجتماعی اشتراوس. خالد شیخ الاسلامی ۲۸
سنخ شناسی سبک های دینداری دانشجویان: مورد مطالعه دانشجویان دانشگاههای ایلام بهروزسپیدنامه ۲۹
بررسی زمینه های شناختی و فرهنگی همبستگی ملی و چگونگی ارتقای آن در میان دانشجویان بلوچ، کرد و ترکمن در دانشگاه های تهران. سبحان محمودزاده رضایی ۳۰
تبارشناسی جامعه شناسی حوزه عمومی دوره جمهوری اسلامی ایران محمود اسماعیل نیا ۳۱
فرایند جامعه پذیری دانشگاهی در بین دانشجویان دانشگاه های ایلام؛ مطالعه تطبیقی بین دانشگاهی. امید محمدزاده ۳۲
شبکه های اجتماعی و سبک زندگی: مطالعه موردی الگوی استفاده از شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاههای تهران. محمدصادق افراسیابی ۳۳
هویت و فرهنگ: مطالعه موردی هویت شهری و فرهنگ شهری در تهران. فاطمه اصلان زاده ۳۴
چگونگی شکل گیری سوژه های سیاسی در دانشگاه (بررسی موردی: دانشگاه امیرکبیر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی علامه طباطبایی و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران). حامد طاهری کیا ۳۵
تحلیل سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بومی سازی علوم انسانی. سردار فتوحی ۳۶
سیاست های فرهنگی و شهری در حوزه بازار و مراکز خرید و پیامدهای آن در شهر تهران. معصومه احمدی ملک کیان ۳۷
تأثیر تحول هویت بر رابطه خود و دیگری در جنبش های دانشجویی ایران (۱۳۵۰-۱۳۴۰). سیدمحسن موسوی زاده جزایری ۳۸
ظرفیت‌های هنجاری اندیشه سیاسی برای بازاندیشی جایگاه آموزش عالی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی. الهام حبیبی ۳۹
چگونگی تعلیم و تربیت در اندیشه سلفی های تکفیری نوژن اعتضادالسلطنه ۴۰
مجازی شدن و فرهنگ دانشگاهی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های تهران) فاطمه لولایی ۴۱
تحلیل سیاست های آموزش عالی ایران (سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ ش) سهیل توانا ۴۲
تحلیل جایگاه موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در جامعه شناسی آکادمیک. یاسر محمدخانی ۴۳
بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان. نریمان یوسفی ۴۴
عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر رضایت سالمندان از خدمات رفاهی بازنشستگان (مطالعه موردی: شهرداری تهران) مصطفی منتظرالمهدی ۴۵
ارزیابی تطبیقی تأثیر آموزش عالی بر توسعه سیاسی در ایران و ترکیه. مسعود شفیعی چافی ۴۶
بررسی و واکاوی معانی ذهنی دانشجویان از تمدن غربی و ارائه الگوی مفهومی؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تهران. رضا کاوند ۴۷
سیاستگذاری تربیتی ارتباط عفیفانه در دانشگاه‌ها با توجه به دریافت دانشجویان. سیدعبدالرسول علم الهدی ۴۸

شهریه دانشجویان دکتری سقف شهریه به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیات های امنا، میزان شهریه دکتری پذیرش آزاد به شرح جدول زیر برای اجرا از تاریخ ۰۱/۰۷/۹۴ به تصویب رسید.

ردیف موضوع میزان شهریه دوره تحصیلی
۱ دانشجویانی که به صورت انتقال از خارج پذیرش می شوند ۷۰۰ میلیون ریال
۲ دانشجویان پذیرش آزاد (از طریق آزمون سراسری) ۶۰۰ میلیون ریال

شورای معین تحصیلات تکمیلی در بخش تحصیلات تکمیلی، شورای معین تحصیلات تکمیلی طراحی شده است. این شورا مهم ترین رکن تحصیلات تکمیلی بوده و عهده دار سیاستگذاری اجرایی و پیگیری روند امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.

CAPTCHA
دفعات مشاهده: 738 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر