موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی- معرفی و نقد کتاب
مارین ای کراسنی؛ ترجمه مهدی کلاهی پیشبرد روش آموزش محیط زیستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/19 | 
مارین ای کراسنی؛ ترجمه مهدی کلاهی
چاپ اول ۱۴۰۱
۴۶۴ صفحه
کتاب«پیشبرد روش آموزش محیط زیستی»، بر نحوه آموزش موثر محیط زیستی تمرکز کرده است و برای کسانی که علاقمه مند به محیط زیست و منابع طبیعی هستند و مایل اند دانشی برای آموزش و نیز دانشی برای کنش محیط زیستی بیابند عالی است.
همچنین این کتاب به ویژه برای آموزشگران محیط زیستی ترکیب جامعی برای رفع نیازمندی های آنها مهیا کرده است. آموزش محیط زیستی می تواند به کیفیت محیط زیستی، تحول مثبت، سلامت و بهزیستی بشری، و حتی امید و تاب آوری در مواجه با مسائل محیط زیستی به ویژه گرمایش جهانی و تغییر اقلیم کمک کند. ولی اینکه چگونه آموزش محیط زیستی و منابع طبیعی را آموزش دهیم، همیشه چالش بوده است.

 
نشانی مطلب در وبگاه موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی:
http://iscs.ac.ir/find.php?item=1.198.15415.fa
برگشت به اصل مطلب