جست‌و‌جوی همه منابع

گروه علم و فناوری مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و گروه جامعه‌شناسی معرفت انجمن جامعه‌شناسی مجموعه درس‌گفتارهایی را با عنوان اُفق‌های نو برگزار می‌کنند.
این مجموعه مباحث در نظر دارد رخ‌داد علم را از زوایایی متفاوت و برای نیل به افق‌هایی نو، مورد بحث و گفت‌وگو قرار دهد؛ چشم‌اندازی که امید است بتوان با فهم بهتر گذشته یا با فهمی متفاوت از امر ماضی و معاصرت‌های گوناگونِ آن (یعنی با فهمی متفاوت از تاریخ) به آینده گشود.
این نشست‌ها که از ۹ تیرماه ۱۴۰۰ به‌صورت درس‌گفتار آغاز می‌شوند، در فراز نخست، شامل چهار مجموعه بحث و یک نشست نهایی انتقادی هستند.
از هدف‌های مرحله‌ای این برنامه، آشنایی اهل علم و علاقه‌مندان به آینده‌ی علم در ایران و جهان با رویکردهایی متفاوت از علم‌شناسیِ متعارف، از سویی، و از سوی دیگر آشنا شدنِ برگزارکنندگان این برنامه با ایده‌ها و سخنانی است که مخاطبان برنامه حامل و گوینده آنها هستند. بنابراین کوشش ما بر “گفت‌وگویی بودن” و نیل به حداکثر امکان تعامل با مخاطبان خواهد بود.

عموم علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این نشست‌ها به صفحه اسکای‌روم مؤسسه به نشانی www.b2n.ir/iscs یا صفحه اینستاگرام مؤسسه به نشانی instagram.com/iscs.ac.ir مراجعه کنند.

 

 پانزده نشست اول برنامۀ افق‌های نو

الف) مجموعه نشست‌های سه‌گانۀ «آینده‌نگریِ رنسانس نو؛ یک تأمل فراآیینی (transdisciplinary) »
با سخنرانی آقای داریوش محجوبی

 1.  تفکر منسجم – درخت اندیشه  ۹ تیرماه ۱۴۰۰ – ساعت ۱۶ تا ۱۸  فایل صوتی
 2. نگرش و ساختار آن: پیش‌نگری رنسانس بر پایۀ درخت اندیشه  ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ – ساعت ۱۶ تا ۱۸  فایل صوتی
 3. اطلس اندیشه  ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ – ساعت ۱۶ تا ۱۸  فایل صوتی 

 

ب) مجموعه نشست‌های سه‌گانۀ «تامّلات معاصر به سوی علم زنانه و احتمالات ایرانی»
با سخنرانی خانم سمانه معظّم

 1. معرفت زنانه، پرسش‌ها و نظریّه‌های اساسی  ۶ مردادماه ۱۴۰۰- ساعت ۱۶ تا ۱۸  فایل صوتی
 2. بازنمودهای زنانگی معرفت در فرهنگ تاریخی ایران  ۱۳ مردادماه ۱۴۰۰- ساعت ۱۶ تا ۱۸
 3. تجلیّات و باززایی معرفت زنانه در تاریخ فرهنگی ایران  ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰- ساعت ۱۶ تا ۱۸

 

ج) مجموعه نشست‌های سه‌گانۀ «گذرگاه عافیت (امکان گذار از سدّ رابطۀ فرهنگ ایران با علم مدرن)»
با سخنرانی آقای اسمعیل خلیلی

 1. ما و مسالۀ علم مدرن                                                                 ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰- ساعت ۱۶ تا ۱۸
 2. امکان علم مدرن                                                                          ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۰- ساعت ۱۶ تا ۱۸
 3. آیا می‌توان تاریخ آینده را خواند یا نوشت؟                                   ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰- ساعت ۱۶ تا ۱۸

 

د) مجموعه نشست‌های «امکان‌سنجی یک آینه‌گی؛ جامعه‌شناسی ایران‌شناسی در فرانسه»
با سخنرانی خانم مروارید ایاز

 1. مسئله‌سازی در جامعه‌شناسی شناخت پژوهش‌محور                       ۷ مهرماه ۱۴۰۰- ساعت ۱۶ تا ۱۸
 2. وقایع‌نگاری و رویداد‌شناسی مطالعات ایرانی در فرانسه                   ۱۴مهرماه ۱۴۰۰- ساعت ۱۶ تا ۱۸
 3. منابع پژوهش: آرشیو و ادبیات خاکستری                                          ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰- ساعت ۱۶ تا ۱۸
 4. بنیانگذاران و مشعل‌داران ایران‌شناسی فرانسوی                            ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰- ساعت ۱۶ تا ۱۸
 5. ایران معاصر در آینۀ علوم‌ اجتماعی و تاریخی                                      ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰- ساعت ۱۶ تا ۱۸

 

ه) امکان‌ها و افق‌های علم در آیندۀ ایران و جهان، ایران و جهان در آینۀ یکدیگر 
محمود اسماعیل ‌نیا، مروارید ایاز، حسین حجت‌پناه، اسمعیل خلیلی، داریوش محجوبی، سمانه معظّم

 1. گفت‌وگو                                                                                          ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۰- ساعت ۱۶ تا ۱۸