جست‌و‌جوی همه منابع

اطلاعیه شماره ۱۰۴: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتري Ph.D ( نیمه متمرکز ) آزمون سراسري ۹۷-۹۸

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتري Ph.D ( نیمه متمرکز ) آزمون سراسري ۹۷-۹۸

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

ضمن عرض تبريك، خير مقدم و آرزوي موفقيت براي پذيرفته شدگان رشته جامعه‌شناسی فرهنگی آزمون نيمه متمركز دكتري تخصصي سال تحصيلي ۹۷-۹۸ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، توجه پذيرفته شدكان محترم را به نكات زير جلب مي‌نمايد.

پذیرفته‌شده‌گان محترم، با دردست داشتن اصل و کپی مدارک لازم به واحد آموزش‌های تخصصی و آزاد پژوهشکده شخصاً مراجعه نمایید.  شایان ذکراست انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷ منوط به ثبت نام حضوری و تایید نهایی تکمیل پرونده می‌باشد لذا تاکید می‌شود در تاریخ اعلام شده حتماً حضور داشته باشید.

ثبت نام حضوری:  شنبه ۱۷ شهریور ساعت ۱۴-۱۰ خواهد بود.

                                                                                    

مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام:              

 • اصل‌ و يك نسخه تصوير مدارك‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد مورد تأييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد قيد شده‌ باشد.
  • پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) نمي‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را با محتويفرم ذيل اين اطلاعيه تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.

۲-۱٫ براساس مصوبه جلسه مورخ ۳۶۸ مورخ ۰۳/۱۱/۷۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي فضلا و طلاب حوزه هاي علميه قم و خراسان كه دوره سطح ۳ را گذرانده‌اند و يا تا تاريخ ۳۱/۰۶/۹۷ دانش آموخته مي‌شوند براي يكي از كدرشته‌هاي امتحاني مرتبط در گروه علوم انساني مجاز به ثبت نام و شركت در اين آزمون بوده‌اند. بديهي است اين دسته از داوطلبان در صورت قبولي نياز به گذراندن دروس پيش نياز به تشخيص گروه آموزشي موسسه محل قبولي مي‌باشند. ضمنا داوطلبان مربوط مي‌بايست در زمان ثبت نام مدرك فراغت از تحصيل خود راكه توسط مديريت حوزه هاي علميه صادر گرديده است در اختيار داشته باشند

۳-۱٫ دارندگان مدارك تحصيلي معادل مي‌بايست حائز شرايط «آيين‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمون‌هاي ورودي مقاطع بالاتر» مصوبه جلسه ۸۴۵ شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره ۲/۷۷۶۳۳ مورخ ۲۸/۰۵/۹۲ توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده، باشند. بديهي است آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره ۴۳۲ مورخ ۰۳/۰۹/۷۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره‌هاي معادل) در دوره‌هاي معادل پذيرفته‌ شده‌اند، در شمول اين مصوبه قرار مي‌گيرند.

۴-۱٫ براساس مصوبه جلسه ۷۷۱ مورخ ۲۶/۰۸/۹۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال‌هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ به دوره‌هاي مذكور راه يافته‌اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره ۲/۷۷۶۳۳ مورخ ۲۸/۰۵/۹۴ براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي بالاتر برخوردار مي‌شوند.

 • اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي.
 • شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ ۴×۳ تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.
 • ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه ۳ دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال ۱۳۹۷ مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌.)
 • داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران (بنياد شهيد و امور ايثارگران) و يا رزمندگان پذيرفته‌ شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه تأييديه سهميه قبولي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام، همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد.
 • ارائه معرفي‌نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه مربيان “رسمي- قطعي” و يا “رسمي- آزمايشي” وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. اين سهميه شامل مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه پذيرش دانشجوي آنها از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور صورت مي‌پذيرد، مي‌باشد.

د- تذكرات‌ مهم

 • حضور شخص پذيرفته براي ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ‌هاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد و عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.
 • به پذيرفته‌شدگان توصيه مي‌شود كه قبل از مراجعه در تاريخ‌هاي تعيين شده جهت ثبت‌نام، اطلاعات تكميلي را در پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مطالعه نمايند.
 • در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي باطل شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.
 • مطابق ضوابطپذيرفته‌شدگان نهايي دوره‌هاي روزانه در آزمون دكتري نيمه‌متمركز سال ۱۳۹۷ در صورت عدم ثبت‌نام و يا انصراف قطعي از رشته قبولي، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» سال ۱۳۹۸ نخواهند بود.  
 • به اطلاع کلیهمتقاضیان کد رشته محلهای بورس اعزام به خارج می رساند که افراد واجد شرایط براساس نتایج واصله از طرف دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی وظرفیتهای پذیرش دراختیار شورای مرکزی بورس قرار خواهد گرفت بدیهی است پس از بررسی شورای مذکور نتایج نهایی توسط این سازمان متعاقباً اعلام خواهد شد.
 • به اطلاع کلیه متقاضیان کد رشته محل های مربوط بهدانشگاههای علوم انتظامی امین می رساند باتوجه به اعلام دانشگاه مذکور وطولانی شدن  زمان مصاحبه داوطلبان، درهیچ یک از کد رشته محل های دانشگاه یادشده، اعلام نتیجه ای دراین مرحله صورت نمی گیرد،به عبارت دیگر اسامی پذیرفته شدگان نهایی،پس از اعلام نمره مصاحبه داوطلبان وگزینش نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد
 • به دانشجويان دوره دكتري تخصصي به غير از تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان در چارچوب ضوابط و اعتبارات آن صندوق، پرداخت ديگري صورت نمي‌پذيرد.

 

دریافت فایل فرم مخصوص پذيرفته‌شدگان آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال ۱۳۹۷ فرمت PDF

 

پذیرفته‌شدگان محترم: جهت راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۵۷۰۶۶۶ داخلی ۲۳۱ (آقای فاطمی) تماس بگیرید.