جست‌و‌جوی همه منابع

اطلاعیه شماره ۱۰۱: فرم پيشنهاد افزايش يك نيمسال تحصيلي به سنوات تحصيل دانشجو

مطابق با ماده ۱۱ آئين نامه دوره دكتري، مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري در شيوه پژوهشي حداقل ۳ سال و حداكثر ۴ سال است و در صورت ضرورت به پيشنهاد استاد راهنما و تأئيد گروه مي‌توان حداكثر تا يك نيمسال تحصيلي به اين مدت افزود.

بنابراين، تمامی دانشجويان محترمی که سنوات مجاز آنها تمام شده است لازم است این فرم را تكميل و براي ثبت نام به اداره آموزش تحويل نمايند.