جست‌و‌جوی همه منابع

فرهنگ و کنش عمومی

دیباچه پژوهشکده\r\n\r\nبه نظر می‌رسد پدید? فرهنگ در تمامی وجوه و لایه‌های زیست انسان موثر و نافذ است. فرهنگ هم محصول و هم شاکله‌بخش عمل و نظر انسان است. در این میان گرایش انسان معاصر به مساله رفاه و توسعه، ضرورت توجه و بازاندیشی در خصوص مقوله فرهنگ و تاثیر اجتماعی فرهنگ را دوچندان می‌کند. چرا که حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اخلاقی جامعه کاملاً با فهم عوامل تعیین‌کنندة رفاه بشری در ارتباط‌اند.\r\n\r\nپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتشار آثاری از این دست به افقی نه چندان دوردست چشم می‌دوزد که طی آن انسان ایرانی بتواند در تعاملی جهانی، حیات ارزشمندی را به تجربه بنشیند که شایسته و بایسته او است.\r\nتلاش‌های پیشگامانه‌‌ای برای تحلیل و بررسی ارتباط میان وجوه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی توسعه انجام گرفته است که بر آن بوده‌ند تا نشان دهند که چگونه عوامل فرهنگی و اجتماعی بر فرایند توسعه تأثیر می‌گذارند. اثر حاضر، در قالب مجموعه‌ای از مقالات، گفتگویی اندیشمندانه میان رشته‌های مختلف است که با هدف اثربخشی به سیاست‌های توسعه‌ای و فراگیر کردن آنها ارائه شده‌اند. اگر استفاده از عینک فرهنگی درسی برای ما داشته باشد؛ آن نیل به توسعه آسان نیست و چه بسا پیامدهای ناخواسته و سوءتوسعه بر مزایای آن فزونی یابد. اما آمیختن شناخت و ادراکات فرهنگی و اجتماعی در اقتصاد و سیاست که به‌طور سنتی تلاش شده است تا بر اندیشه توسعه حاکم باشند، تا حدودی ما را در حرکت مطلوبتر به سمت توسعه کمک می‌کند. ترجمه اثر حاضر برای کسانی که در حوزه نظر و عمل توسعه هستند می‌تواند راهنمای مفیدی باشد تا آنان را از غوطه‌ور شدن در مهلکات و اتصاف به آفات توسعه باز دارد. وجه دیگر ترجمه و انتشار این اثر، بایستگی فهم فرهنگی مساله توسعه از سوی آحاد افراد جامعه و به‌ویژه دانشگاهیان است.\r\nنویسنده :ویجایندرا رائو و مایکل مالتون / علی بختیاری زاده قیمت :۴۴۰۰ تومان