جست‌و‌جوی همه منابع

فرهنگ و متن

دیباچه پژوهشکده\r\nمطالعات فرهنگی اگرچه رشته‌ای نوپا و جوان در عرصه‌های پژوهشی، آموزشی و دانشگاهی در کشور ماست، با توجه به اهمیت روزافزون تعامل میان فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌های مختلف در اقصی‌نقاط جغرافیایی کشور، جذابیت و اهمیت خاصی یافته است. مسائل متنوعی که در این حوزه مورد توجه قرار می‌گیرد، و طیف گسترده‌ای از رشته‌های مختلف علمی که در تعامل با آن هستند، مطالعات فرهنگی را در میان رشته‌های علوم انسانی برجسته می‌سازد.\r\nپژوهش در مطالعات فرهنگی نخست خود را به مثابه مخالف‌خوانی در مقابل برداشت استعماری و سلطه‌گرانه غرب از فرهنگ خود به عنوان فرهنگ والا نشان داد و در ادامه با تاکید بر ارزش‌های متفاوت و قابل تامل در حوزه‌های فرهنگی مختلف، بر اهمیت گفتگوی میان‌فرهنگی و احترام متقابل میان اعضای فرهنگ‌های گوناگون صحه گذاشت. روندی که مطالعات فرهنگی در سال‌های اخیر پشت سر نهاده است، از آینده پربار و تاثیرگذار آن بر جامعه بشری خبر می‌دهد.\r\nمیزان آثار و پژوهش‌های منتشر شده در حوزه مطالعات فرهنگی، تقریبا گسترده و فراگیر است. هر یک از نویسندگان و پژوهشگران باتمرکز بر یکی از مولفه‌های مهم مورد توجه در این حوزه پژوهشی، جنبه‌های نوینی از روابط بشری و پیوند میان قدرت و اجتماع را روشن ساخته است. روابط میان اقوام مختلف، فهم متقابل قومی، نسبت میان جنسیت‌های زن و مرد، رابطه طبقات مختلف اجتماعی، گروه‌های فرودست و فرادست اجتماعی، ایدئولوژی و نسبت آن با نظام تربیتی، آموزشی، رسانه‌ها و تاثیر آنها بر شکل‌گیری روابط اعضای اجتماع، نحوه شکل‌گیری معنا در زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف، ارزش‌های آیینی و دینی حاکم بر اجتماعات مختلف انسانی، از جمله مولفه‌هایی هستند که در مطالعه فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرند.\r\nچنان‌که مشاهده می‌شود، گستره موضوعات مطالعات فرهنگی آن‌قدر فراگیر است که تقریبا هر امر انسانی را می‌توان در قالب آن مورد بررسی و تدقیق قرار داد. نکته ظریفی که در این میان نباید فراموش شود، ضرورت توجه و در عین حال هوشیاری نسبت به اهمیت فرهنگ عامه در برابر فرهنگ خواص مسلط است. برای مطالعات فرهنگی در حالت خنثی و مشاهده‌گر این خطر وجود دارد که بیش از آنکه تجویزی هنجارین در اختیار اندیشمندان و نیروهای تاثیرگذار اجتماعی قرار دهد، به تمجیدی ساده‌انگارانه از فرهنگ عامه تبدیل شود. در حالی‌که مطالعات فرهنگی با رویکرد هنجاری، در جایگاه روشنفکری منتقد اجتماعی قرار می‌گیرد که با پرهیز از تعصب یا طرد یک‌جانبه، خود را در قبال سبک زندگی مطلوب انسانی و جامعه نیکی که شکوفایی بشری در آن میسر است، متعهد و مسئول می‌انگارد.\r\nکتاب حاضر که مجموعه آثار نویسندگان و پژوهشگران مختلفی را در بر دارد، بر مبنای یک رویکرد مشترک فراگیر نگاشته شده است که در آن، تحلیل گفتمان به عنوان چارچوب نظری اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هدف از آن تجزیه و تحلیل بسیاری از مفاهیم و موضوعات به ظاهرساده و معمولی در زندگی روزمره به عنوان موضوع تاثیرگذار و شکل‌دهنده به روابط اجتماعی و ساختارهای انضباطی و کنش معطوف به قدرت است. بر این اساس، این اثر می‌تواند به عنوان راهنمای عملی و نظری مناسبی برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه مطالعات فرهنگی که مواجهه با بصیرت‌ها و چشم‌اندازهای متنوع و ظریف را مغتنم می‌شمرند، مورد استفاده قرار گیرد.\r\nانتشار آثار مختلف در حوزه مطالعات فرهنگی، از جمله اولویت‌های پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌شمار می‌رود. پژوهشکده امیدوار است با انتشار این آثار، این امکان را برای پژوهشگران و دانشجویان مطالعات فرهنگی فراهم کند که با رویکردهای مختلف موجود در این عرصه بیشتر آشنا شوند و از آنها برای فهم بهتر روابط فرهنگی در جامعه ایرانی استفاده نمایند.\r\nنویسنده :ویراسته آلیسون لی و کیت پونتون / حسن چاوشیان قیمت :۴۸۰۰ تومان