جست‌و‌جوی همه منابع

رسانه‌های جدید و سیاست

دیباچه پژوهشکده\r\n\r\n«رسانه‌های جدید» از جمله موضوعاتی است که در بیشتر پژوهش‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ریشه دوانده است. این مسئله هم به لحاظ نظری و هم در عمل دغدغه‌هایی را برای نحوة زیست ما برمی‌انگیزد. از این رو، توجه به آن، امری لازم و شایسته است. در سال‌های اخیر، از منظرهای مختلفی به این موضوع پرداخته شده و باعث شده است متغیرهای متعددی به شاخص‌های تحلیلی در علوم انسانی و پژوهش‌های سیاسی افزوده شود. این پدیده‌ای آشکار است که مردم از رسانه‌ها و رسانه‌ها نیز از مردم استفاده می‌کنند. رسانه‌ها منبع مخاطبان هستند، در حالی که مخاطبان تا حدی توسط رسانه‌ها ساخته می‌شوند. اینجاست که استفاده و سوءاستفاده در هم آمیخته می‌شود. مفهوم مخاطب همراه با رسانه‌ها و تغییر گرایش‌های نظری و تجربی پژوهشگران تحول یافته است. در واقع مخاطبان رسانه، همان کسانی هستند که اعضای یک جامعه سیاسی‌اند. امروزه در حالی که رسانه‌ای شدن جامعه شکل‌های پیچیده‌تری به خود می‌گیرد، مباحث زیادی در خصوص پیامدهای آن برای جامعه نیز مطرح است. همچنین رابطه‌ای که مردم با رسانه دارند در حال چندبُعدی‌تر شدن است. تغییرات ساختاری در رسانه‌های سنتی و ظهور رسانه‌های جدید، امری جدانشدنی از بالندگی‌ها و تحولات اساسی جامعه است. از همین روست که چشم‌انداز فرهنگی مردم متفاوت‌تر، دنیای اجتماعی آنها کثرت‌گرا‌تر، و هویت‌هایشان ناهمگن‌تر شده است. این اَبعاد از رسانه‌های جدید می‌طلبد که پژوهش‌های عمیقی در خصوص آنها صورت گیرد تا بتواند نیازهای یک زندگی جمعی مصون از پیامدهای نامطلوب رسانه را برآورده سازد.\r\nکتاب حاضر، رسانه‌های جدید را در پیوند با سیاست بررسی می‌کند و پیامدهای سیاسی آن‌را برای فرهنگ و اجتماع مدنظر دارد. مسائلی از قبیل تأثیر رسانه در پذیرش الگوهای خاصی از دموکراسی، فضای عمومی، هویت و شهروندی، مباحث کانونی این کتاب را تشکیل می‌دهند. این مباحث در ارتباط تنگاتنگ با مسائلی چون نحوه زمامداری و کارکرد احزاب سیاسی پیش می‌روند. کتاب در کنار وجوه مثبت خود، بر این نکته تأکید دارد، که «سبک منحصر به فرد رسانه‌ای‌شده» از زندگی را باید به چالش کشید.\r\nپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، بر آن است تا با گسترش ادبیات علمی در این حوزه، ابعاد مختلف تأثیر رسانه‌های جمعی را بر زندگی اجتماعی، شناسایی و آسیب‌شناسی کند. ترجمه این‌گونه آثار، گامی آغازین جهت پژوهش عمیق محققان کشور است تا بتوانند ضمن آشنایی با ادبیات جدید این حوزه، مسائل را از منظر داخلی و با توجه به مشکلات و پیچیدگی‌هایی که جامعه اسلامی ـ ایرانیِ ما در قبال رسانه‌های خارجی و بین‌المللی با آن مواجه است، بررسی کنند. امید می‌رود این اثر، بخشی از دغدغه‌های جامعه علمی را پوشش داده و راهگشای پژوهش‌های بیشتری در این زمینه باشد.\r\nنویسنده :بری اکسفورد و ریچارد هاگینز / بابک دربیکی