جست‌و‌جوی همه منابع

آموزش دانشگاهی و مطالعات میان‌رشته‌ای

دیباچه پژوهشکده\r\nتاریخ دانش بشری، به همان میزان که از انباشت معرفت بهره برده، انقلاب‌های علمی را به مثابه یکی از ضرورت‌های لازم برای تحول و افق‌بخشی به انسان و زیست اجتماعی او مدنظر داشته است. این تحولات هم در روش و هم در موضوع دانش مدنظر بوده است. در این میان، نگاه میان‌رشته‌ای به دانش و اقتضای گسترش دانش از یک سو و بی‌محمل ماندن دسته‌ای از موضوعات دانش از سوی دیگر مورد توجه قرار گرفت، بعدها نگاه کاربردی به دانش این ضرورت را دوچندان و روزافزون کرد. اکنون بیش از یک سده است که میان‌رشته‌ای نه تنها به مثابه یک رویکرد در دانش مدنظر می‌باشد، بلکه خود موضوعی برای آموزش و پژوهش شده است. با این حال در نظام آموزشی و پژوهشی کشور ما ـ رسماً ـ میان‌رشته‌ای از عمر چندانی برخوردار نیست، بلکه هم رویکرد و هم دانشی نوظهور است که می‌کوشد اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی را در عرصه‌ها مختلف، به ویژه در حوزه علوم انسانی، تعقیب نموده و تحقق بخشد.\r\nاما اگر قرار است رویکرد «میان‌رشته‌ای» در دستورکار برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی قرار گیرد، قبل از هر چیز این پرسش طرح می‌شود که شرایط لازم برای تدریس و تحقیق میان‌رشته‌ای چی��ت و دست‌اندرکاران میان‌رشته‌ای چگونه آن را عرضه و ارائه خواهند کرد، از دیگر سو، دانشجوی میان‌رشته‌ای چه استلزاماتی را به این گرایش‌ها باید داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش، لازم است شیوه‌های کاربست اصول میان‌رشته‌ای مورد بررسی قرار گیرند و الگوهایی تدوین و ارائه شوند که طی آن‌ها، تعلیم و تربیت میان‌رشته‌ای متناسب با اقتضائات بومی و منطقه‌ای بتواند به راه خود را در میان جامعه علمی هموارتر بیابد. به همین منظور لازم است ضمن توجه اکید به تألیف آثاری که بتواند این خلأ را برطرف سازد و بر غنای ادبیات این حوزه بیافزاید، همزمان آثار مهم در این زمینه در دستور کار ترجمه قرار گیرند.\r\nآموزش دانشگاهی و مطالعات میان‌رشته‌ای، از جمله آثاری است که به دنبال تالیف و ترجمه آثار پیشین در این حوزه تقدیم علاقمندان می‌شود. پردازش نظری دانش میان‌رشته‌ای به مثابه ضرورتی در موضوع و روش آموزش و پژوهش، اقدامی است که بخشی از فعالیت‌های پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به خود اختصاص داده است. پژوهشکده با گسترش ادبیات این حوزه چشم بر آن دارد تا ضمن تقویت مبانی نظری این دانش، شیوه‌های کاربست عملی آن را در دانشگاه‌ها و مجامع علمی کشور تسهیل بخشد. امید که اثر حاضر که به دست یکی از متخصصان این حوزه تالیف و به خامه یکی از اساتید گرانقدر ترجمه شده است، به سهم خود وافی مقصود و نائل مقصدی باشد که انتظارش می‌رود و بتواند به مثابه رویکردی بدیع در آموزش عالی، در تجدید حیات آن تاثیری به سزا داشته باشد.\r\nنویسنده :نیکول رژ کوله / محمدرضا دهشیری