جست‌و‌جوی همه منابع

گروه مطالعات علم و فناوری با هدف توسعه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی علم و فناوری جهان و ایران و همچنین سیاستگذاری این دو حوزه، تلاش دارد، توجه محققان و سیاستگذاران این عرصه را به وجوه فرهنگی و اجتماعی توسعه کمی و کیفی علم و فناوری در ایران معطوف دارد. همچنین این گروه پژوهشی به عنوان گروهی بنیادی- کاربردی، جهت‌دهی و هدایت فعالیت‌های پژوهشی دیگر گروه‌های فعال مؤسسه را بر عهده دارد. از زمره اهداف اجرایی این گروه عبارت است از:

-شناسایی خط سیر حرکت پیشین، فعلی و آتی نظام علم و فناوری در جهان و ایران

-توجه به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی بکارگیری علوم و فنون جدید در عرصه عمومی

-مشارکت در فرایند سیاستگذاری توسعه علم و فناوری در ایران

-پژوهش در زمینه‌های مشترک فرایند توسعه علم و فناوری

-بسط مطالعات فرهنگی و اجتماعی علم و فناوری

مدیر گروه

  • جناب آقای دکتر جبار رحمانی از ۹۸/۱۱/۰۵ تا کنون

اعضای شورای علمی گروه

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی نوع عضویت
دکتر جبار رحمانی استادیار مردم‌شناسی مدیر گروه
دکتر اباذر اشتری استادیار جامعه‌شناسی گرایش توسعه اجتماعی عضو پیوسته
دکتر فرهاد بیانی استادیار جامعه شناسی عضو پیوسته

ارتباط با گروه

با این گروه می توانید از طریق سرکار حانم وجیهه جوادی‌نیا، کارشناس این بخش، در ارتباط باشید. تلفن تماس: ۲۲۵۷۰۷۷۷ – ۲۲۵۷۰۶۶۶ داخلی ۲۵۲

تلفن تماس با مدیر گروه: ۲۲۵۷۰۷۷۷ – ۲۲۵۷۰۶۶۶ داخلی ۲۱۱

پست الکترونیک مدیر گروه:‌ rahmani@iscs.ac.ir