جست‌و‌جوی همه منابع

بر اساس اساسنامه مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، گروه مطالعات اجتماعی، در جهت اتخاذ رویکردی تخصصی، بر حوزه مطالعات اجتماعی علم و آموزش عالی متمرکز است. حوزه مطالعات اجتماعی، علم و آموزش عالی سعی دارد در بعدی نظری و بنیادی شرایط اجتماعی، تولید و مصرف علم و معرفت را مورد پژوهش قرار دهد. در بعد کاربردی نیز این حوزه از دانش و مطالعه مسائل اجتماعی مترتب بر دانشگاه و نهادهای آموزش و پژوهش علم و سنخ‌شناسی مطالبات دانشگاه به آن، تمرکز دارد. گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی از زمان تاسیس تاکنون متغیرها و مفاهیم گوناگونی چون اجتماعات علمی، توده ای شدن، سرمایه اجتماعی، مهاجرت نخبگان، جنسیت، مشارکت و توسعه را در ارتباط با علم و نهادهای تولیدکننده آن در غالب پژوهش های ملی طراحی و اجرا کرده است. این گروه متشکل از اعضای هیات علمی است که در حوزه مطالعات اجتماعی علم و آموزش عالی فعالیت می کنند و هم چنین پژوهشگران دیگری در سایر نهادهای علمی و پژوهشی، در این زمینه با گروه مطالعات اجتماعی همکاری می کنند.
برنامه سه۳ساله گروه مطالعات اجتماعی “زندگی آکادمیک” است که در فاز نخست آن در حوزه “زندگی دانشجویی” متمرکز است. “مسایل اجتماعی زندگی دانشجویی”، “امر سیاست و دانشگاه”، “اخلاق و دانشگاه”، “شهروندی دانشگاهی”، “کانون‌ها، انجمن‌ها و تشکل های دانشگاهی” محورهای فعالیت گروه درسال جاری هستند.\

مدیر گروه

  • دکتر محمد‌رضا کلاهی  از ۹۶/۰۴/۱۷ تا کنون
  • دکتر آمنه صدیقیان بیدگلی از ۹۵/۳/۳ تا ۹۶/۰۴/۱۷
  • دکتر جبار رحمانی از تاریخ ۹۴/۱/۱۶ تا ۹۵/۳/۳
  • دکتر رضا صمیم از ۸۸/۷/۱ تا ۹۴/۱/۱۶

اعضای هیئت علمی گروه

نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
رشته تحصیلی
نوع عضویت
دکتر محمدرضا کلاهی
استادیار
جامعه‌شناسی
سرپرست گروه
دکتر سیدعبدالامیر نبوی
دانشیار
علوم سیاسی
عضو پیوسته
دکتر سیدابوالحسن ریاضی
دانشیار
جغرافیا
عضو پیوسته
دکتر آمنه صدیقیان
استادیار
جامعه‌شناسی سیاسی
عضو پیوسته
دکتر مهدی حسین‌زاده فِرِمی
استادیار
جامعه‌شناسی
عضو پیوسته
دکتر مهدی اسدی
استادیار
علوم‌سیاسی
عضو پیوسته

ارتباط با گروه

با این گروه می‌توانید از طریق سرکار خانم وجیهه جوادی‌نیا، کارشناس این بخش، در ارتباط باشید.

تلفن تماس: ۲۲۵۷۰۷۷۷ – ۲۲۵۷۰۶۶۶ داخلی ۲۴۹

تلفن تماس با مدیر گروه: ۲۲۵۷۰۷۷۷ – ۲۲۵۷۰۶۶۶ داخلی ۲۱۹

پست الکترونیک مدیر گروه: kolahi@iscs.ac.ir