جست‌و‌جوی همه منابع

دریافت مجموعه مقالات همایش

 

 

محور‌های این همایش عبارتند از:

 

– دفاع از دانشگاه

– پادرهوایی آکادمیک در ایران

– اخلاق آکادمیک

– میان‌رشتگی‌ها در ایران

– مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی

– مطالعات فرهنگی و اجتماعی علم و فناوری

– ایده دانشگاه

– جنسیت و آموزش عالی

 

در این همایش معاونت فرهنگی و اجتماعی، معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،  موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، مرکز نشر دانشگاهی، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جامعه‌شناسی ایران و انجمن آموزش عالی ایران همکاری دارند.

اخبار

برنامه همایش

تصاویر

گزارش