موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی- معرفی و نقد کتاب
آیین‌‌نامۀ ارتقا اعضای هیئت‌علمی آسیب‌ها، تحلیل‌ها، راهکارها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/27 | 
 آیین‏‌نامۀ ارتقا اعضای هیئت‌علمی
 آسیب‌ها، تحلیل‌ها، راهکارها


رضا ماحوزی
فاطمه نصراللهی‌نیا 
احد رضایان قیه‌باشی

 
آیین نامۀ ارتقا اعضای هیئت علمی اصلی‌ترین ابزار سیاستگذاران آموزش عالی برای جهت‌دهی به سیاست‌های علم و فناوری و افزایش تولیدات پژوهشی در سال‌های اخیر بوده است. این ابزار در سال‌های اخیر از جانب ارکان متعدد آموزش عالی از جمله کنشگران دانشگاهی شامل استادان و دانشجویان و مدیران، نشریات دانشگاهی شامل مجلات علمی، انتشارات دانشگاهی و غیردانشگاهی، ارتباط دانشگاه و جامعه‌، روابط بین‌المللی آکادمیک، حواشی بیرون‌دانشگاهی گسترده و سیاست‌های کلان حوزه دانش محل نقدهای جدی بوده است. این کتاب سیاستی این مشکلات را شناسایی کرده و از زبان کارشناسان، راه‌حل‌هایی را ارائه کرده است.
نشانی مطلب در وبگاه موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی:
http://iscs.ac.ir/find.php?item=1.198.15431.fa
برگشت به اصل مطلب