جست‌و‌جوی همه منابع

آخرین نشست «تجربه زیست فرهنگی اساتید» برگزار می‌شود

آخرین نشست از سلسله نشست‌های «تجربه زیست فرهنگی اساتید» با عنوان «دانش ریاضی و خرده موقعیت‌های فرهیختگی در دانشگاه» برگزار می‌شود.

مشاهده۲ بهمن, ۱۳۹۶

تقویان؛ سخنران نشست « چارچوبی مفهومی برای تعریف فرهیختگی»

نهمین نشست از سلسله نشست‌های «تجربه زیست فرهنگی اساتید» با عنوان « چارچوبی مفهومی برای تعریف فرهیختگی» برگزار می‌شود.

مشاهده۱۳ دی, ۱۳۹۶

عربستانی؛ سخنران سومین نشست «زیست فرهنگی اساتید»

دکتر مهرداد عربستانی در سومین نشست از مجموعه نشست‌های زیست فرهنگی استادان با موضوع « مقدمه‌ای بر وضعیت آستانه‌ای و مجال فرهیختگی» سخنرانی می‌کند.

مشاهده۱۷ آبان, ۱۳۹۶

صمیم: فرهیخته در بیرون از دانشگاه تربیت می‌شود

دکتر رضا صمیم در نخستین نشست از مجموعه نشست‌های زیست فرهنگی استادان با موضوع « آیا دانشگاه ایرانی مکان تولید فرهیختگی است؟» با اشاره به معنای فرهیختگی گفت: مسئله درباره فرهیختگی زمانی مطرح می‌شود که با دوگانه فرهیخته و نافرهیخته مواجه می شویم. این دوگانه همراه با معنای دوگانه فولک و کلاسیک مطرح می‌شود و از دوران مدرن به بعد تغییر معنا داد.

مشاهده۸ آبان, ۱۳۹۶