جست‌و‌جوی همه منابع

شنبه برگزار می‌شود؛ آخرین جلسه از نشست‌های « عرفان و اندیشه علمی»

آخرین جلسه از سلسله نشست‌‌های «عرفان و اندیشه علمی» با سخنرانی دکتر سیدعبدالحمید ضیایی، پژوهشگر حوزه عرفان تطبیقی برگزار می‌شود.

مشاهده۱۲ دی, ۱۳۹۶

« روانشناسیِ اجتماعیِ عرفان؛ جنگ کرامت‌ها» از زبان ضیایی

جلسه نهم از سلسله نشست‌‌های «عرفان و اندیشه علمی» با سخنرانی دکتر سیدعبدالحمید ضیایی، پژوهشگر حوزه عرفان تطبیقی برگزار می‌شود.

مشاهده۵ دی, ۱۳۹۶

نشست هشتم «عرفان و اندیشه علمی» برگزار می‌شود

هشتمین جلسه از سلسله نشست‌‌های «عرفان و اندیشه علمی» با سخنرانی دکتر سیدعبدالحمید ضیایی، پژوهشگر حوزه عرفان تطبیقی برگزار می‌شود.

مشاهده۲۹ آذر, ۱۳۹۶

ضیایی: اندیشه‌ها درباره ارتباط عرفان و سیاست به نظریه تبدیل نشده است

پنجمین جلسه از سلسله نشست‌‌های «عرفان و اندیشه علمی» با سخنرانی دکتر سیدعبدالحمید ضیایی، پژوهشگر حوزه عرفان تطبیقی، با عنوان «جایگاه سیاست و امر سیاسی در عرفان» برگزار شد.

مشاهده۱۲ آذر, ۱۳۹۶

امروز برگزار می‌شود؛ نشست «جایگاه سیاست و امر سیاسی در عرفان»

پنجمین جلسه از سلسله نشست‌‌های «عرفان و اندیشه علمی» با سخنرانی دکتر سیدعبدالحمید ضیایی، پژوهشگر حوزه عرفان تطبیقی، با عنوان «جایگاه سیاست و امر سیاسی در عرفان» برگزار می‌شود.

مشاهده۱۱ آذر, ۱۳۹۶

ضیایی: می‌توانیم با اغماض به اومانیسم عرفانی قائل باشیم

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌‌های «عرفان و اندیشه علمی» با سخنرانی دکتر سیدعبدالحمید ضیایی، پژوهشگر حوزه عرفان تطبیقی، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

مشاهده۷ آذر, ۱۳۹۶

پژوهشکده برگزار می­‌کند؛ چهارمین جلسه نشست «عرفان و اندیشه علمی»

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌‌های «عرفان و اندیشه علمی» با سخنرانی دکتر سیدعبدالحمید ضیایی، پژوهشگر حوزه عرفان تطبیقی، با عنوان «بررسی شباهت­‌ها و تفاوت­‌های انسان‌شناسی عرفانی با انسان‌شناسی مدرن» برگزار می‌شود.

مشاهده۱ آذر, ۱۳۹۶

ضیایی: عرفان در خلاء شکل نمی‌گیرد

دومین جلسه از سلسله نشست‌‌های «عرفان و اندیشه علمی» با سخنرانی دکتر سیدعبدالحمید ضیایی، پژوهشگر حوزه عرفان تطبیقی، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

مشاهده۱۴ آبان, ۱۳۹۶

روایتی از «امتناع گوهرهای اجتناب‌ناپذیر مدرنیته و عرفان»

دکتر سیدعبدالحمید ضیایی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: گستردگی عرفان و مفهوم آن باعث شده است که نتوانیم تعریف دقیق و جامعی از عرفان داشته باشیم و هم‌چنین به این مفهوم آسیب وارد شده است. به هر کجای عرفان اشاره کنیم کسی از مکتب‌های دیگر می‌تواند خلاف آن را بیان کند.

مشاهده۹ آبان, ۱۳۹۶

«جغرافیای مفهومی عرفان و تجارب عرفانی» به روایت ضیایی

دومین جلسه از سلسله نشست‌‌های «عرفان و اندیشه علمی» با سخنرانی دکتر سیدعبدالحمید ضیایی، پژوهشگر حوزه عرفان تطبیقی، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

مشاهده۸ آبان, ۱۳۹۶