جست‌و‌جوی همه منابع

آخرین  آثار پژوهشکده؛ «علم، دانشگاه و جامعه» و «سیاست فرهنگ در دانشگاه ایرانی»

«علم، دانشگاه و جامعه» و «سیاست فرهنگ در دانشگاه ایرانی» آخرین آثار پژوهشکده است.

مشاهده۱۷ دی, ۱۳۹۶

تشکیل جلسه شورای علمی نهمین جشنواره بین المللی فارابی

نخستین جلسه شورای علمی نهمین جشنواره بین المللی فارابی با حضور دبیر جشنواره، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، برگزار شد.

مشاهده۲۶ تیر, ۱۳۹۶

«برگ فرهنگ؛ کارکرد دانشگاه» با همکاری اعضای پژوهشکده رونمایی می شود

فصلنامه مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران، پس از ۵ سال وقفه، در شماره نخست با عنوان «برگ فرهنگ؛ کارکرد دانشگاه» با همکاری اعضای پژوهشکده منتشر شد.

مشاهده۲۶ تیر, ۱۳۹۶