جست‌و‌جوی همه منابع

آخرین نشست «تجربه زیست فرهنگی اساتید» برگزار می‌شود

آخرین نشست از سلسله نشست‌های «تجربه زیست فرهنگی اساتید» با عنوان «دانش ریاضی و خرده موقعیت‌های فرهیختگی در دانشگاه» برگزار می‌شود.

مشاهده۲ بهمن, ۱۳۹۶

محدثی: شکل‌گیری رقابت‌های ناسالم نظام آموزش عالی را تبدیل به کوهی عقیم می‌کند

دکتر حسن محدثی در نشست «زیست فرهنگی استادان» یا عنوان «زیبایی‌های مغروق در دانشگاه» گفت: شکل‌گیری رقابت‌های ناسالم و از بین رفتن زمینه‌های مناسب رشد علم نظام آموزش عالی را تبدیل به کوهی عقیم می‌کند که امکان بازگرداندن صدای تولید شده توسط استاد را ندارد. کوه عقیمی که یا آن را بر نمی‌گرداند و یا آن را با اختلال همراه می‌کند.

مشاهده۱۲ دی, ۱۳۹۶

امروز برگزار می‌شود؛ سخنرانی دکتر محدثی + نشانی

دکتر حسن محدثی سخنران هشتمین نشست «تجربه زیست فرهنگی اساتید» با عنوان « زیبایی‌های مغروق در نظام دانشگاه» است.

مشاهده۲۶ آذر, ۱۳۹۶

محدثی از « زیبایی‌های مغروق در نظام دانشگاه» می‌گوید

دکتر حسن محدثی سخنران هشتمین نشست «تجربه زیست فرهنگی اساتید» با عنوان « زیبایی‌های مغروق در نظام دانشگاه» است.

مشاهده۱۹ آذر, ۱۳۹۶

ماحوزی از «اقتضائات فرهنگ دانشگاهی در دانشگاه های بین المللی» سخن می گوید

دکتر رضا ماحوزی در دومین نشست تخصصی فرهنگ دانشگاهی با عنوان «اقتضائات فرهنگ دانشگاهی در دانشگاه های بین المللی» سخنرانی می کند.

مشاهده۹ اردیبهشت, ۱۳۹۶