جست‌و‌جوی همه منابع

نخبگان دانش

محمد امین قانعی راد
190.000
1396

توسعۀ علمی را نباید صرفاً به‌معنای افزایش تعداد مقاله‌‌ها یا تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌‌ها تلقی کرد. این رشدِ یک‌جانبه عوارض خاص خودش را دارد. اگر بخش علمی به‌طور یک‌سویه توسعه یابد، عوارضی به‌دنبال خواهد داشت یکی از این عوارض پدیدۀ فرار مغزهاست. برای جلوگیری از پدیدۀ فرار مغز‌ها و نیز برای درک و کاربرد علم و صنعت جهانی، دروهلۀ‌نخست باید ظرفیت‌‌های درونی توسعۀ علمی و صنعتی را گسترش داد.