جست‌و‌جوی همه منابع

شهروندی و آموزش عالی

جیمز آرتور، چارلز. ال. گلن، جان آنت و...
آریا متین و ایمان بحیرایی  
15000 تومان
1397

تمامی نویسندگان این کتاب باور دارند که دانشگاه می‌تواند و باید در تصمیم‌گیری دانشجویان درباره زندگی‌های شخصی‌شان، درباره آزادی و مسئولیت و درباره انواع قوانین اخلاقی که می‌توانند راهنمای زندگی‌شان باشند، به آن‌ها کمک کند.