جست‌و‌جوی همه منابع

رویای ناتمام

خدیجه کشاورز
145.000
1397

در چهار دهۀ اخیر، گسترش آموزشِ عالی در چهارگوشۀ جهان، زنان را به‌مثابۀ بهره‌مندان اصلی آن در مرکز توجه نشانده است. در طول این چهار دهه، تعداد دانشجویان دختر دو برابر سریع‌تر از تعداد دانشجویان پسر، افزایش یافته‌است. از دلایل این امر می‌توان به افزایش تحرک اجتماعی، بهبود درآمد و فشار جهانی در جهت کاهش شکاف جنسیتی اشاره کرد. با‌این‌حال، بهبود دسترسی به آموزشِ عالی برای زنان، همیشه با بهبود چشم‌انداز حرفه‌ای آن‌ها همراه نبوده است. این کتاب حاصل پژوهشی کیفی است که برای فهم مسائل و مشکلات دختران دانشجو در چهار دانشگاه ایران، انجام گرفته است.