جست‌و‌جوی همه منابع

دانشگاه؛ از نردبان تا سایه بان

عباس کاظمی
260.000
1397

دانشگاه از دهه‌های اولیۀ تأسیس خود، موضوع تأمل و نقد بوده است اما نقد دانشگاه را نباید به معنای نفی دانشگاه فرض کرد. حداقل ‌‌در دورۀ کنونی، دانشگاه هنوز کارکردهای مثبت بسیاری برای جامعۀ ما دارد، اگرچه کارکردهای منفی بسیاری نیز پیدا کرده است. کتاب حاضر مجموعۀ مقالات، یادداشت‌ها و مصاحبه‌هایی است که ظرف یک دهۀ در حوزۀ عمومی منتشر شده است. کتاب در چهار بخش تنظیم شده­است، بخش اول به مسائل آموزش عالی و دانشگاه به معنای کلی می‌پردازد. در بخش دوم، به پدیدۀ جدید اقلیت‌های دانشگاهی اشاره شده که ناشی از تحولات جدید دانشگاه است. بخش سوم، زندگی و حیات علوم اجتماعی در ایران را روایت می‌کند و بخش چهارم، به تجربۀ مطالعات فرهنگی در ایران اختصاص یافته است.