جست‌و‌جوی همه منابع

حکایت دانشگاه

حسن محدثی
110.000
1397

خاطرات و تجربه‌های زیسته، منبع ارزشمندی برای دریافتِ اطلاعات دربارۀ حیات سازمانی هستند. باری، در جای‌جای این اثر ردپای تجربه‌های زیسته نگارنده حضور دارد؛ ازاین‌رو، نام این اثر را حکایت دانشگاه نهاده‌ام. این حکایت، در بسیاری موارد حکایتی شخصی از تجربه چندین دهه زیست دانشگاهی به‌عنوان دانشجو و مدرس دانشگاه است. البته در پاره‌ای موارد از ادراک‌ها و تجربه‌های شخصی فراتر رفته‌ام و به گزارش‌های دیگران و نیز یافته‌های تحقیقاتی موجود مراجعه کرده و از آن‌ها برای تدوین مطالب این اثر بهره برده‌ام.