جست‌و‌جوی همه منابع

تولید و مصرف فرهنگی در دانشگاه ایرانی

رضا صمیم
130.000
1396

این کتاب، مقدمه‌‏ای انتقادی است برای فراهم‏‌کردنِ زمینه‏‌ای نظری ـ مفهومی ـ روش‌‏شناختی که بتوان با آن به مطالعه‏‌ی تولید و مصرف فرهنگی در دانشگاه ایرانی پرداخت. پیش‏فرضِ این پژوهشِ تاریخی‏ـ‏ انتقادی، عدم مفهوم‌‏پردازیِ «منحصر به فرد» از تولید و مصرف فرهنگی در دانشگاه ایرانی در پژوهش‏‌هایی است که تاکنون در این حوزه به انجام رسیده است.