جست‌و‌جوی همه منابع

تعاملات فلسفی ایران و یونان

رضا ماحوزی و جمعی از نویسندگان
70.000
1397

پرسش مهمی که مدت­هاست ذهن ایرانی‌ها و غیرایرانی‌ها را به خود مشغول داشته، این است که آنچه تحت ­عنوان فلسفه اسلامی به ما ارث رسیده، فلسفه است یا کلام، عربی است یا غیرعربی، شرح و تفسیر فلسفه یونان است یا برای خود هویتی مستقل دارد؟ کتاب استاد فلاطوری بهانه ما براي یک بررسی کارشناسانه درباره پاسخي است كه ایشان به سؤال‌هاي فوق طرح کرده‌اند مبنی‌بر اینکه فلسفة اسلامی برخلاف گفتمان رایج در آکادمی‌های آلمان، محدود به دو مرحله تقليد اولیه و ثانویه نیست.