جست‌و‌جوی همه منابع

انسان­شناسی علم و تکنولوژی

مایکل فیشر
لیلا اردبیلی
8000 تومان
1396

ضرورت بقای انسان‌شناسی علم و فناوری و نیاز به آن، مستلزم ایجاد نسل جدیدی از گزینه‌های قوی برای انتقال میراث تبارشناسی به آینده‌های مشترک است. ازآنجاکه ما اکنون از جامعه‌شناسی مرتونی علم (که بر آرمان‌های تنظیمی شکاکیت سازمان‌یافته، عینیت بی‌طرفانه، جهان‌شمول‌گرایی، و مالکیت اشتراکی ایده‌ها تأکید دارد) به‌سوی تحلیل‌هایی حرکت کرده‌ایم که درواقع، دانشمندان ارائه می‌دهند، اکنون باید گونه‌ای از انسان‌شناسی‌ علم و فناوری را فرمول‌بندی کنیم که هم در گزینه‌های فرهنگی جوامع نامتجانس حضور دارند ـ‌یعنی جوامعی که علم در آن‌ها پرورش یافته و فناوری میان مردم جا افتاده است‌ـ و هم در نهادهای اجتماعی خودتأملی دیده می‌شوند که در آن‌ها امور تکنوعلمیِ پزشکی، زیست‌محیطی، و اطلاعاتی، به‌گونه‌ای روبه‌گسترش عمل می‌کنند.