جست‌و‌جوی همه منابع

آینده‌ آموزش عالی(خط‌مشی، آموزش و تجربه دانشجو)

لس بل، مایک نیِری و هوارد استیوِنسون
جلیل کریمی، پیمان کریمی
15000 تومان
1396

رویکرد کلی، کتاب حاضر دربردارندۀ نگاهی به تجربه‌های جوامع مختلف، به‌ویژه بریتانیا است؛ تجربه‌هایی در زمینه‌های تحولات نظری و عملی در مورد ماهیت و رسالت دانشگاه، آزادی آکادمیک، نسبت بین آموزش و پژوهش، جهانی‌شدن اقتصاد و تجاری‌شدن دانشگاه، تأثیر ابزارهای الکترونیک جدید بر رویکردها و اقدامات آموزشی و پژوهشی، تحولات نسلی و تجربه متمایز دانشجویان عصر دیجیتال و برخی مسائل اجتماعی برآمده از این تحولات، مانند عدالت اجتماعی در دانشگاه و تحولات تجربۀ یادگیری. همه این مسائل، در آموزش عالی در ایران نیز کم و بیش وجود داشته و مناقشات و مطالعات زیادی درباره آن‌ها انجام شده است.