جست‌و‌جوی همه منابع

فلسفۀ دانشگاه؛ تأملاتی دربارة دانشگاه در جهان و ایران

دربارة فلسفة دانشگاه چه می‌دانیم؟ آیا این عنوان نیز نامی ثبت‌شده برای رشته‌ای دانشگاهی همچون فلسفۀ چین یا هند یا یونان و یا اسلامی است؟ و یا فلسفه‌ای مضاف همچون فلسفة هنر است؟ و یا باید آن را به‌عنوان مبانی فلسفی و نظری رشته‌ای به نام «دانشگاه» به حساب آورد؟ فلسفة دانشگاه هیچ‌کدام از این…

مشاهده

انقلاب علمی؛ حلقۀ گمشدۀ تمدن مسلمانان در سیر تحول علم تجربی  

نقاط عطف مهمی را می‌توان در تاریخ جوامع بشری یافت که انسان با عبور از جهل و خرافه و درک عقب‌ماندگی خود، بر بال دستاوردهای تمدنی پیشین به سوی علم و دانشی نوین پر کشیده است. این علم و دانش، ابزاری اساسی برای شکل‌دهی به تمدن نوینی بود که معمولاً به دنبال عصری مملو از…

مشاهده

مطالعات پسا ‌استعماری

كتاب «مطالعات پسا- استعماري» كه توسط جمعي از مؤلفان آگاه به اين حوزه تأليف شده و با اقبال بسيار گسترده و مناسبي در محافل علمي دنيا مواجه شده است بر آن است اين پديده را به‌تفصيل از زواياي متعدد بررسي كرده و وجوه نمايان آن را در محافل علمي و دانشگاهي جوامع در حال توسعه…

مشاهده

دانشگاه بوم‌شناختی؛ رؤیایی دست‌یافتنی

این کتاب، اثری است مهم و بهنگام که به قلم یکی از برجسته‌ترین دانشوران جهان در حوزۀ آموزش عالی تألیف شده‌است. رانلد بارنت از پرداختن به مسائل بسیار مهمی که در این سیاره پیش روی ماست طفره نمی‌رود. کوشش برای برآوردن «رؤیایی دست‌یافتنی»، به تعبیر خودش دربرگیرندۀ «خلق روابطی تازه میان دانشگاه، آدمیان و جهان»…

مشاهده

مکتب نوسازی و دشواری‌های بومی‌سازی در ایران

کتاب حاضر با بررسی مواجهه‌­های سنت و صنعت در جامعه ایران با نگاه مردم­‌نگارانه سعی دارد تا روند نوسازی در جامعه ما را توضیح دهد. مولف با نگاهی تحلیلی و با تمرکز بر مولفه‌­های مکتب نوسازی در پی آن است که مسائل و مشکلات پیش­روی فرایند بومی‌­سازی در ایران را در عرصه­‌های مختلف مورد واکاوی…

مشاهده

  تجدد رمانتیک و علوم شاهی

موضوع اصلی این مجلد درواقع سازوکارها و چگونگی عملکرد قدرت در قالب پاره‌‌های عمده‌‌ای از نهادهای اصلی دانایی رسمی در دورۀ پهلوی‌‌هاست. شناخت تاریخ مدرنیتۀ ایرانی و سرگذشت سیاست‌‌گذاری‌‌های رسمی متجددانه، بدون توجه به بنیان‌‌های معرفت‌‌شناختی ایدئولوژی‌‌های توسعه و تجدد و ترقی ابتر خواهد بود. پژوهش حاضر درصدد نورتاباندن بر سویه‌‌های معرفت‌‌شناختیِ کمترشناخته‌شدۀ ایدئولوژیِ تاریخ‌‌باورانۀ…

مشاهده

مقدمه‌ای بر مطالعات علم  

قرن بیستم عصر پیشرفت‌‌های عظیم علمی و فنی است، به‌طوری‌که علم به مؤلفة اصلی فرهنگ و زندگی اجتماعی ما بدل شده است. به‌خصوص در دو دهۀ گذشته، تغییرات مهمی در سطح جهانی به وقوع پیوسته است که به طور فزاینده‌‌ای بر نقش، عملکرد و شکل نظام‌های تولید دانش در سرتاسر جهان تأثیر گذاشته است. کتاب…

مشاهده

ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران؛ از اندیشه تا عمل

در قرن بیست‌ویکم، نقش آموزش عالی در توسعة کشورها بیش‌ازپیش اهمیت یافته است. در این راستا، کیفیت آموزش عالی و ارزیابی آن در زمرۀ دغدغه‌‌های اصلی نظام‌‌های آموزش عالی قرار گرفته است. در این مجموعه گزیده‌ای از مقاله‌ها، نوشته‌ها و گزارش‌‌های علمی مربوط به کیفیت و ارزیابی در آموزش عالی که توسط نگارنده  طی دو…

مشاهده