جست‌و‌جوی همه منابع

اندیشة مستقبل؛ مقالاتی در باب آینده‌پژوهی

دیسیپلینی که از آن در زبان فارسی با عناوینی نظیر آینده‌پژوهی، مطالعات آینده، پژوهش آینده‌ها، آینده‌اندیشی، آینده‌‌نگری و نظایر آن یاد می‌‌‌شود، در سال‌های اخیر در ایران مورد توجه بسیاری از افراد و نهاد‌‌ها قرار گرفته است. مجموعة مقالاتی که در دفتر حاضر گردآوری شده‌اند، دربردارندة بخشی از تکاپو‌‌‌های نظری و عملی نگارنده برای ابهام‌زدایی…

مشاهده

اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی

وضعیت فعالیت‌های علمی در هر جامعه را می‌توان با دو رویکرد درون‌گرا و برون‌گرا و یا از طریق عوامل مربوط به فضای درونی علم و فضای کلی جامعه توضیح داد. تأکید بر اجتماعات علمی به معنای توجه به رویکردی درون‌گرا در تبیین و توضیح وضعیت دانش است و این رویکرد همچنین انتظار می­رود با رویکرد…

مشاهده

مدیریت دانش، سازمان و سیاست‌گذاری عمومی؛ مدل‌ها، استراتژی‌ها و زیرساخت‌ها (رویکردی کاربردی)  

اثر حاضر، مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی را به‌صورتی کاربردی و عملیاتی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. در منابع فارسیِ مدیریت دانش، اعم از ترجمه و تالیف، به تفصیل و شاید به قدر کفایت به نظریه‌ها و مدل‌های این حوزه پرداخته شده است، آنچه به‌نظر می‌آید که خلاء ادبیات این رشته باشد نگاهی عملیاتی…

مشاهده

زنان در آموزش‌عالی؛ تغییر توانمندساز

رویکرد اثر حاضر هم نظری و هم کاربردی است. در یک سطح به ارزیابی پداگوژی از منظر محتوا و چگونگی تدریس و توسعۀ آن سنخ برنامه درسی می‌پردازد که زنان را قادر و توانمند می‌سازد و در سطحی دیگر، موانع نهادی را بررسی می‌کند که همچنان سدّ پیشرفت آموزشی زنان می‌شوند و هم‌زمان به حوزه‌هایی…

مشاهده

انسان­شناسی علم و تکنولوژی

ضرورت بقای انسان‌شناسی علم و فناوری و نیاز به آن، مستلزم ایجاد نسل جدیدی از گزینه‌های قوی برای انتقال میراث تبارشناسی به آینده‌های مشترک است. ازآنجاکه ما اکنون از جامعه‌شناسی مرتونی علم (که بر آرمان‌های تنظیمی شکاکیت سازمان‌یافته، عینیت بی‌طرفانه، جهان‌شمول‌گرایی، و مالکیت اشتراکی ایده‌ها تأکید دارد) به‌سوی تحلیل‌هایی حرکت کرده‌ایم که درواقع، دانشمندان ارائه…

مشاهده

مسئولیت اخلاقی دانشگاه

به‌دلیل اهمیت فزایندۀ آموزش عالی طرح این سؤال گریزناپذیر است که «نقش مناسب دانشگاه‌ها در شکل‌گیری اخلاقیات اجتماعی چیست؟».  با علم به اینکه تأثیرگذاری در بطن خود توقع مسئولیت‌پذیری را به همراه می‌آورد، می‌توان برای آموزش عالی، که نهاد پر اهمیتی در جهان امروز است، مسئولیت‌هایی را در‌جهت رسیدگی به موضوعات اجتماعی فراگیر متصور شد….

مشاهده

علم و دیپلماسی بُعد جدیدی از روابط بین‌المللی(علم، فناوری، و نوآوری)

علم در واقع راهگشا یا طلایه‌­دار دیپلماسی است، یعنی همان چیزی­ که انجمن سلطنتی و انجمن آمریکایی پیشبرد علم در مطالعه خود آن را «علم برای دیپلماسی» نامیده‌­اند.

مشاهده

شهروندی و آموزش عالی

تمامی نویسندگان این کتاب باور دارند که دانشگاه می‌تواند و باید در تصمیم‌گیری دانشجویان درباره زندگی‌های شخصی‌شان، درباره آزادی و مسئولیت و درباره انواع قوانین اخلاقی که می‌توانند راهنمای زندگی‌شان باشند، به آن‌ها کمک کند.

مشاهده

آینده‌ آموزش عالی(خط‌مشی، آموزش و تجربه دانشجو)

رویکرد کلی، کتاب حاضر دربردارندۀ نگاهی به تجربه‌های جوامع مختلف، به‌ویژه بریتانیا است؛ تجربه‌هایی در زمینه‌های تحولات نظری و عملی در مورد ماهیت و رسالت دانشگاه، آزادی آکادمیک، نسبت بین آموزش و پژوهش، جهانی‌شدن اقتصاد و تجاری‌شدن دانشگاه، تأثیر ابزارهای الکترونیک جدید بر رویکردها و اقدامات آموزشی و پژوهشی، تحولات نسلی و تجربه متمایز دانشجویان…

مشاهده

دانشگاه­ها در قرون وسطی

کتاب حاضر اثری موجز ولی جامع از سیر تحول شکل‌گیری دانشگاه‌ها در غرب از ابتدای قرن سیزدهم تا پایان قرن پانزدهم است. این اثر نشان می‌دهد دانشگاه‌ها از درون مدارس وابسته به کلیساهای جامع بیرون آمدند که در ابتدا در دو شهر مهم پاریس و بولون متمرکز بودند. در کنار این مدارس وابسته به کلیسا…

مشاهده