جست‌و‌جوی همه منابع

اطلاعیه شماره ۹۶؛ قابل توجه دانشجویان دکتری پژوهشکده

دانشجویان محترم لطفا جهت انجام امور دانشجویی خود با هماهنگی قبلی بین ساعات ۹ تا ۱۵ به اداره آموزش مراجعه نمائید.

تلفن های هماهنگی: ۲۲۵۷۰۶۶۶ و ۲۲۵۷۰۷۷۷ داخلی ۲۳۱