جست‌و‌جوی همه منابع

اطلاعیه شماره ۹۰؛ قابل توجه دانشجویان محترم دوره دکتری

در راستای تقاضامحور کردن رساله و دریافت حمایت مالی به آگهی صندوق حمایت از پژوهشگران مراجعه نمایید.
خواهشمند است در صورت برخورداری از شرایط صندوق و امکان دریافت کمک مالی موضوع به اداره آموزش منعکس شود.

اداره تحصیلات تکمیلی پژوهشکده