جست‌و‌جوی همه منابع

اطلاعیه شماره ۹؛قابل توجه دانشجویان دوره دکترای سیاستگذاری فرهنگی به ویژه دانشجویان بورسیه

بدین وسیله اولویت های پژوهشی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام می گردد.

دانشجویان محترم می توانند ضمن انتخاب موضوع با هماهنگی گروه پژوهشی مربوطه نسبت به نهایی کردن موضوع مورد نظر و پیگیری مراحل بعدی اقدام نمایند.

مدیریت تحصیلات تکمیلی پژوهشکده

۱-    سنجش میزان اعتقاد به “خانواده محوری” در آموزش عالی.

۱-۱-    میزان اهمیت در آموزش عالی به خانواده از لحاظ علمی چقدر است؟

۲-    راههای تحقق “مرجعیت علمی” و “تمدن ساز شدن” دانشگاه.

۳-    مطالعه تطبیقی سبک زندگی دانشگاهی در ایران و جهان (هدف: ارائه الگوی مطلوب سبک زندگی دانشگاهی).

۴-    سنجش نگرش دانشجویان و اساتید به غرب و تمدن غربی.

۵-    مطالعه تطبیقی سبک آزاد اندیشی (علمی) در اسلام، ایران و غرب (هدف: تولید متن).

۶-    مطالعه تطبیقی نحوه گذراندن اوقات فراغت توسط دانشجویان در دانشگاه های ایران و خارج.

۷-    مطالعه تطبیقی فعالیت سیاسی اساتید و دانشجویان در دانشگاه های ایران و جهان.

۸-    گزارش راهبردی فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران (برای انتشار در سطح ملی و بین المللی).

۹-    مطالعه پیوست فرهنگی (موجود) آموزش و پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران.

۱۰- مطالعه میزان هم افزایی فرهنگی و اجتماعی نهادهای فرهنگی در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران.

۱۱- مطالعه میزان بهره گیری از فضای مجازی در فعالیت های فرهنگی دانشگاهی ایران.

۱۲- سنجش اینکه دانشجویان و اساتید ما الگوی مطلوب دارند یا خیر؟

۱۳-مطالعه و انتشار زندگی نامه مفاخر فرهنگی و دانشگاهی که می توانند الگو قرار گیرند.

۱۴-مطالعه میزان استفاده از هنر و ابزارهای هنری در فعالیت های هنری در دانشگاه های ایران.

۱۵-مطالعه میزان فعال بودن حوزه اجتماعی در عرصه آموزش عالی ایران.

۱۶-میزان تمدن سازی دانشگاه های ایران.