جست‌و‌جوی همه منابع

اطلاعیه شماره ۷؛ اعلام اولویت های پژوهشی گروه مطالعات فرهنگی و واحد تحقیقاتی فرهنگ و تمدن ایران و اسلام

قابل توجه دانشجویان محترم :

بدین وسیله اولویت های پژوهشی گروه مطالعات فرهنگی و واحد تحقیقاتی فرهنگ و تمدن ایران و اسلام در حوزه سیاستگذاری فرهنگی به شرح ذیل اعلام می گردد :

واحد تحقیقاتی فرهنگ و تمدن ایران و اسلام :

سیاستگذاری فرهنگی در حوزه‌های آیین‌های مذهبی و سوگواری‌ها؛

سیاستگذاری فرهنگی در راستای ارتقای مصرف هنری در جامعه؛ سیاستگذاری فرهنگی در راستای تعدیل مهاجرت‌های روستایی؛ سیاستگذاری فرهنگی در راستای ترویج توریسم روستایی و گردشگری (ایجاد بسترها، مکانیسم‌ها و کنترل‌ها)؛ سیاستگذاری فرهنگی در ارتقای تعلق هویت ملی در اقوام مرزنشین؛ سیاستگذاری فرهنگی در راستای کنترل و مدیریت جریان‌های دینی نو ظهور در جامعه شهری ایران؛ سیاستگذاری فرهنگی در راستای ترویج و ارتقای هنر اسلامی در زندگی ایرانیان.