جست‌و‌جوی همه منابع

اطلاعیه شماره ۴؛فرایند‌نمای اقدامات تحصیلی

فرايند‌نماي اقدامات تحصيلي در دوره دكتراي پژوهش محور در پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تصویر کامل فرآیندنمای تحصیلی در دوره دکترای پژوهشکده را از اینجا دریافت کنید