جست‌و‌جوی همه منابع

اطلاعیه شماره ۱۳؛ قابل توجه دانشجویان دکتری رشته سیاستگذاری فرهنگی ورودی سال ۹۰

لطفاً تحقیقات و پروژه های عملی  در خصوص واحدهای ارائه شده را حداکثر تا تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۱ به اساتید مربوطه ارائه نمائید، در غیر این صورت درس مربوطه حذف خواهد شد.