جست‌و‌جوی همه منابع

اطلاعیه شماره ۱۰؛قابل توجه دانشجویان محترم رشته سیاستگذاری فرهنگی ورودی ۹۰

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛ بر اساس مصوبه گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی لازم است دانشجویان بر اساس کاربرگ  نسبت به ارائه کلیات طرحنامه رساله دکتری در اسرع وقت اقدام و نسخه اصل را به گروه پژوهشی مربوطه و تصویر آن را به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارائه نمایند.