جست‌و‌جوی همه منابع

اطلاعیه شماره ۱؛ قابل توجه متقاضیان تحصیل دکتری در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

به اطلاع می رساند متقاضیان تحصیل در این پژوهشکده می بایست حتما طرح تقاضا محور، سابقه فعالیت حداقل دو ساله مفید و مؤثر در حوزه های آموزشی و پژوهشی یا اجرایی بعنوان کارشناس مسئول، مدیر، معاون یا عضو هیأت علمی دانشگاهها و همچنین کسب موافقت با مأموریت تحصیلی تمام وقت جهت ادامه تحصیل را داشته باشند. گروه مطالعات فرهنگی : نظام جامع تربیتی دانشگاهها حجاب و عفاف در دانشگاهها طراحی الگوی ایده آل تولید و مصرف دانشگاهی ساز و کارهای فرهنگی در ارتقای فضای علمی دانشگاه، تدوین شاخص ها و پیشنهاد الگو تبیین جایگاه خرده فرهنگ های دانشجویی در نظام رفتار فرهنگی دانشگاه ها، چگونگی بهره گیری از آن در جهت هم افزایی فرهنگ ملی شناسایی و طبقه بندی سیاسیت های فرهنگی جذب و پذیرش دانشجو و طراحی سیاست های جدید. شایسته است دانشجویان محترم در اسرع وقت ضمن هماهنگی و مراجعه با مدیران واحدهای پژوهشی مربوطه نسبت به انتخاب موضوع رساله اقدام نمایند.