هشتمین نشست از سلسله نشست‌‌های «عرفان و اندیشه علمی» با عنوان «بررسی استفاده و سوء‌استفاده از علوم‌تجربی در معنویت‌های مدرن»