نشست «چالش‌ها و راهبردهای ارتقای زنان در عرصه پژوهش» با حضور خانم دکتر معصومه ابتکار