نشست «آخرین دیدگاه‌ها در آینده‌پژوهی» با سخنرانی دکتر محسن بهرامی