غرفه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در سی‌ویکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران