جست‌و‌جوی همه منابع

نهمین نشست مجموعه درس‌گفتارهای اُفق‌های نو

در نهمین نشست این درس‌گفتارها که چهارشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به‌صورت مجازی برگزار می‌شود، آقای اسمعیل خلیلی، در اولین فراز از تقریری جدید از دوره سوم این درس‌گفتارها درباره «امکانِ علمِ مُدرن؛ تأمّلی بر خرد و سوژۀ فهم» سخنرانی می‌کند.

مشاهده۲۹ شهریور, ۱۴۰۰

نهمین نشست گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی مؤسسه

نهمین نشست گروه مطالعات ارتباطات و فضای مجازی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی روز چهارشنبه ۲۴ شهریورماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با سخنرانی دکتر افسانه کامران، عضو هیئت علمی گروه چندرسانه‌ای دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود. 

مشاهده۲۲ شهریور, ۱۴۰۰

هشتمین نشست مجموعه درس‌گفتارهای اُفق‌های نو

در هشتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهای اُفق‌های نو که چهارشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ به‌صورت مجازی برگزار می‌شود، آقای اسمعیل خلیلی، در دومین فراز از مجموعه نشست‌های سه‌گانۀ «گذرگاه عافیَت؛ امکان گذار از سدّ رابطۀ فرهنگ ایران با علم مُدرن »، درباره «امکان علم مدرن: جست‌وجو در آیینۀ گذشته، حال و آیندۀ معرفت و شخصیّت در فرهنگ و تمدّن ایران» سخنرانی می‌کند.

مشاهده۱۵ شهریور, ۱۴۰۰

هفتمین نشست مجموعه درس‌گفتارهای اُفق‌های نو

در هفتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهای اُفق‌های نو که ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ به‌صورت مجازی برگزار می‌شود، آقای اسمعیل خلیلی، در اولین فراز از مجموعه نشست‌های سه‌گانۀ «گذرگاه عافیَت؛ امکان گذار از سدّ رابطۀ فرهنگ ایران با علم مُدرن »، درباره «ما و مسالۀ علم مدرن» سخنرانی می‌کند.

مشاهده۸ شهریور, ۱۴۰۰

ششمین نشست مجموعه درس‌گفتارهای اُفق‌های نو

در ششمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهای اُفق‌های نو که ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ به‌صورت مجازی برگزار می‌شود، دکتر سمانه معظم، در سومین فراز از مجموعه نشست‌های سه‌گانۀ «تامّلات معاصر به سوی علمِ زنانه و احتمالات ایرانی » درباره «تجلیّات و باززایی معرفت زنانه در تاریخ فرهنگی ایران» سخنرانی می‌کند.

مشاهده۱۸ مرداد, ۱۴۰۰

مهلت ارسال مقالات دومین همایش ملی «مطالعات روش تحقیق در علوم اجتماعی ایران» تمدید شد

فراخوان ارسال مقالات دومین همایش ملی «مطالعات روش تحقیق در علوم اجتماعی ایران» تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید شد.

مشاهده۱۷ مرداد, ۱۴۰۰

پنجمین نشست مجموعه درس‌گفتارهای اُفق‌های نو

در پنجمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهای اُفق‌های نو که ۱۳ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ به‌صورت مجازی برگزار می‌شود، دکتر سمانه معظم، در دومین فراز از مجموعه نشست‌های سه‌گانۀ «تامّلات معاصر به سوی علمِ زنانه و احتمالات ایرانی » درباره «بازنمودهای زنانگی معرفت در فرهنگ تاریخی ایران» سخنرانی می‌کند.

مشاهده۱۱ مرداد, ۱۴۰۰

آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، صبح دوشنبه برگزار می‌شود

آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی با محوریت پیشگیری از انواع خشونت، صبح دوشنبه ۱۱ مردادماه برگزار می‌شود.

مشاهده۱۰ مرداد, ۱۴۰۰

چهارمین نشست مجموعه درس‌گفتارهای اُفق‌های نو

در چهارمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهای اُفق‌های نو که ۶ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به‌صورت مجازی برگزار می‌شود، دکتر سمانه معظم، در فراز نخست از مجموعه نشست‌های سه‌گانۀ «تامّلات معاصر به سوی علمِ زنانه و احتمالات ایرانی » درباره «معرفت زنانه، پرسش‌ها و نظریّه‌های اساسی» سخنرانی می‌کند.

مشاهده۴ مرداد, ۱۴۰۰

اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی

مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، صبح یکشنبه ۲۷ تیرماه با پیام رئیس جمهور و معرفی و تقدیر از ۳۷ برگزیده داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

مشاهده۲۶ تیر, ۱۴۰۰
1 2 3 23