جست‌و‌جوی همه منابع

«کاربردهای دانشگاه»

اخبار گزارش تصاویر

مشاهده۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹

«شهروندی و آموزش عالی»

  اخبار گزارش تصاویر

مشاهده۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹

«فساد دانشگاهی»

  اخبار گزارش  تصاویر

مشاهده۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹

«زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز»

اخبار گزارش تصاویر

مشاهده۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹

«عدالت جنسیتی در آموزش عالی »

اخبار گزارش  تصاویر

مشاهده۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹

ویروس کرونا: آموزش عالی امریکا چگونه می‌تواند برای آینده‌ای نامعلوم برنامه‌ریزی کند؟

مقاله «ویروس کرونا: آموزش عالی امریکا چگونه می‌تواند برای آینده‌ای نامعلوم برنامه‌ریزی کند؟» نوشته فرانکی بوینس، جیک بریانت، شاراگ کریشنان وجاناتان لا است که توسط مهسا شیخان ترجمه و به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است. علاقه‌مندان این مقاله را از اینجا می‌توانند دریافت کنند.

مشاهده۲۴ فروردین, ۱۳۹۹

هویت‌های متغیر در آموزش عالی

دهمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» به نقد و بررسی کتاب «هویت‌های متغیر در آموزش عالی» اختصاص یافت. اخبار  گزارش تصاویر

مشاهده۲۵ آبان, ۱۳۹۸

ارزیابی کیفیت در آموزش عالی، از اندیشه تا عمل

نهمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» به کتاب «ارزیابی کیفیت در آموزش عالی، از اندیشه تا عمل» اختصاص یافت. اخبار گزارش تصاویر

مشاهده۲۵ آبان, ۱۳۹۸
1 2 3 5