جست‌و‌جوی همه منابع

شهروندی و آموزش عالی

پانزدهمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» به نقد و بررسی کتاب «شهروندی و آموزش عالی» اختصاص یافت. اخبار گزارش  

مشاهده۲۸ بهمن, ۱۳۹۸

فساد دانشگاهی

چهاردهمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» به نقد و بررسی کتاب «فساد دانشگاهی» اختصاص یافت. اخبار گزارش

مشاهده۲۸ بهمن, ۱۳۹۸

زنان در آموزش عالی

    سیزدهمین نشست از مجموعه نشست‌های فرهنگ و دانشگاه به نقد و بررسی کتاب «زنان در آموزش عالی» اختصاص یافت. اخبار گزارش

مشاهده۲۸ بهمن, ۱۳۹۸

عدالت جنسیتی در آموزش عالی

اخبار گزارش تصاویر

مشاهده۱۰ دی, ۱۳۹۸

هویت‌های متغیر در آموزش عالی

دهمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» به نقد و بررسی کتاب «هویت‌های متغیر در آموزش عالی» اختصاص یافت. اخبار  گزارش تصاویر

مشاهده۲۵ آبان, ۱۳۹۸

ارزیابی کیفیت در آموزش عالی، از اندیشه تا عمل

نهمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» به کتاب «ارزیابی کیفیت در آموزش عالی، از اندیشه تا عمل» اختصاص یافت. اخبار گزارش تصاویر

مشاهده۲۵ آبان, ۱۳۹۸

ایده آموزش عالی

هشتمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» به نقد و بررسی کتاب «ایده آموزش عالی» تالیف رونالد بارنت اختصاص یافت.  اخبار گزارش تصاویر 

مشاهده۲۵ آبان, ۱۳۹۸

فلسفه دانشگاه؛ تأملاتی درباره دانشگاه در جهان و ایران

هفتمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» به نقد و بررسی کتاب «فلسفه دانشگاه» اختصاص یافت. اخبار  گزارش  تصاویر 

مشاهده۲۵ آبان, ۱۳۹۸
1 2 3 5