جست‌و‌جوی همه منابع

چهارمین نشست ملی زنان در آموزش عالی با نگاهی به دانشگاه کاشان برگزار شد

چهارمین نشست ملی گروه مطالعات زنان و سی و هفتمین نشست تخصصی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با عنوان «زنان در آموزش عالی» با نگاهی به دانشگاه کاشان در همکاری با دفتر مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده برگزار شد.

مشاهده۵ بهمن, ۱۳۹۹

چهارمین نشست ملی زنان در آموزش عالی با نگاهی به دانشگاه کاشان برگزار می‌شود

چهارمین نشست ملی گروه مطالعات زنان و سی و هفتمین نشست تخصصی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با عنوان “زنان در آموزش عالی با نگاهی به دانشگاه کاشان” صبح سه‌شنبه، ۳۰ دی ماه در همکاری با دفتر مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده برگزار می‌شود.

مشاهده۲۹ دی, ۱۳۹۹

بررسی «پیامدهای نامینالیزم برای علوم اجتماعی» در نشست گروه مطالعات علم و فناوری مؤسسه

در هفتمین نشست تخصصی گروه مطالعات علم و فناوری موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی که به نامینالیزم و امر جمعی اختصاص دارد، پیامدهای نامینالیزم برای علوم اجتماعی بررسی می‌شود.

مشاهده۲۹ دی, ۱۳۹۹

در نوزدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» بررسی شد؛ پژوهش در یاددهی و یادگیری الکترونیکی

نوزدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی به «پژوهش در یاددهی و یادگیری الکترونیکی» اختصاص یافت.

مشاهده۲۳ دی, ۱۳۹۹

سومین نشست زنان در آموزش عالی با نگاهی به دانشگاه کردستان برگزار شد

سومین نشست ملی گروه مطالعات زنان مؤسسه با عنوان «زنان در آموزش عالی (با نگاهی به دانشگاه کردستان)»، روز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه با همکاری دفتر مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده و دانشگاه کردستان برگزار شد.

مشاهده۲۲ دی, ۱۳۹۹

دکتر ماحوزی: آموزش عالی در خاورمیانه، دهه‌ها، در گروگان ایدئولوژی‌ها و شبه ایدئولوژی‌ها بوده است.

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در چهارمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران با اشاره به سرگذشت تلخ آموزش عالی در خاورمیانه که قرن گذشته را در اسارت ایدئولوژی‌ها و شبه‌ایدئولوژی‌های رنگارنگ گذرانده ابراز امیدواری کرد که با درس گرفتن از این تجربه، شاهد آزادی و استقلال دانشگاه‌ها و حرکت آنها در مسیر توسعة علميِ معطوف به رهايي‌بخشي و صلح باشیم.

مشاهده۲۰ دی, ۱۳۹۹

نشست زنان در آموزش عالی با نگاهی به دانشگاه کردستان برگزار می‌شود

سومین نشست ملی گروه مطالعات زنان مؤسسه با عنوان زنان در آموزش عالی (با نگاهی به دانشگاه کردستان)، روز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه با همکاری دفتر مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده و دانشگاه کردستان برگزار می‌شود.

مشاهده۱۵ دی, ۱۳۹۹

چهارمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران با مشارکت مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود

چهارمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران با عنوان «چشم‌انداز صلح در خاورمیانه، بحران‌های نوظهور و سیاست‌های قدیمی»، ۱۸ دی ماه با مشارکت مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود.

مشاهده۱۵ دی, ۱۳۹۹

در هجدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» بررسی شد؛ تکنولوژی‌های نوین و چالش‌های آن برای آینده فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی ایران

در هجدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، مقوله «تکنولوژی‌های نوین و چالش‌های آن برای آینده فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی ایران» با حضور دو تن از صاحبنظران این حوزه بررسی شد.

مشاهده۱۵ دی, ۱۳۹۹

هجدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

در هجدهمین نشست «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲، مقوله «تکنولوژی‌های نوین و چالش‌های آن برای آینده فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی ایران» با حضور دکتر شهیندخت خوارزمی، آینده پژوه سرشناس و دکتر همایون شهریاری، استاد و پژوهشگر دانشگاه بررسی می‌شود.

مشاهده۹ دی, ۱۳۹۹
1 2 3 35